De Engel is een vrijzinnige vereniging. Wij verbinden vrijdenkers en zinzoekers. Religie, filosofie en wetenschap, kunst, cultuur en de natuur inspireren ons. Met elkaar voelen wij ons betrokken bij de maatschappij en willen een positieve bijdrage leveren aan een betere samenleving.

De Engel biedt u door het jaar heen momenten van bezinning, verdieping en inspiratie, stilte en rust. Even een pas op de plaats in ons mooie en sfeervolle kerkje. Stilte in de chaos om ons heen.

De Engel is een vereniging waarin we iedereen vrij van oordeel over individuele achtergrond, levensgeschiedenis of geloof welkom heten. Wij koesteren die diversiteit en staan open voor nieuwe ideeën en bronnen.


De Engel is tevens een ideale locatie voor cursussen, trainingen en kleinschalige bijeenkomsten met een ritueel karakter, zoals bijvoorbeeld een huwelijks-, doop- of afscheidsceremonie.

Kijk voor meer informatie op pagina Verhuur, Trouwlocatie en de afbeeldingen op de fotopagina's.

De Engel is een van de zevenenveertig plaatselijke afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Voor meer informatie:

www.vrijzinnigen.nl.