De Engel kan alleen een prachtig programma aanbieden met uw hulp!


U kunt ons steunen op verschillende manieren

  • door mee te werken als vrijwilliger

  • door lid of vriend te worden

  • door donateur te worden

Vrijwilliger

De Engel heeft geen betaalde medewerkers, alles wordt door vrijwilligers gedaan, zoals het inrichten van de kerkzaal en tuinzaal, schoonmaken, verzorgen van koffie en thee, het onderhoud tuin, onderhoud gebouw (binnen en buiten), vormgeven aan programma voor overdenkingen, lezingen en concerten, PR en communicatie, regelen van verhuur , verzorgen van de leden- en vriendenadministratie, financieel beheer en bestuurlijke functies.

U kunt altijd helpen om er samen iets moois van te maken.

Vriendschap

Als vriend van de Engel steunt u ons culturele programma en helpt u de Engel als bijzondere, inspirerende locatie in Huizen, in stand te houden. U ontvangt de nieuwsbrief met de culturele activiteiten en u krijgt korting op de toegangsprijs van de culturele activiteiten.

Vriendschap kost €50,00 per persoon per jaar.

Lidmaatschap

Als u lid wordt van De Engel, wordt u lid van Vrijzinnigen Nederland, afdeling Huizen.

Uw lidmaatschap kan bestaan naast een eventueel lidmaatschap van een ander kerkgenootschap omdat de Engel een vereniging is. Met uw jaarlijkse contributie helpt u de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Huizen in stand te houden. U kunt een beroep doen op de pastorale zorg en uiteraard bent u welkom bij de ontmoeting en bezinning die in De Engel plaatsvinden. U krijgt de nieuwsbrief en korting op de toegangsprijs van de culturele activiteiten.

Het lidmaatschap van De Engel bedraagt €150,-- per persoon per jaar.

Donatie

De engel heeft een ANBI-status, dus periodieke schenkingen zijn direct en volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dat betekent dat u een substantieel deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester.

Wij worden gesteund door

Dankzij de donatie kunnen wij ons culturele programma realiseren. Onze dank is groot!