Privacy Statement


De Engel Vrijzinnig Huizen, gevestigd aan César Francklaan 13, 1272 EC Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

De Engel Vrijzinnig Huizen

César Francklaan 13

1272 EC Huizen

info@engel-huizen.nl

www.engel-huizen.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Engel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@engel-huizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Engel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om diensten bij je af te leveren.
 • Het afhandelen van jouw betalingen en giften.
 • De Engel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • De Engel maakt gebebruik van Google Sites.
 • Google Sites analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Google Sites volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee zij producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Engel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Engel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonlijke gegevens klanten - 7 jaar - wettelijk verplicht
 • e-mail voor nieuwsbrieven, e.d. - tot afmelding
 • gegevens voor informatie aanvraag - max. 3 jaar
 • gegevens in formulieren op website - max. 1 jaar - wordt direct verwijderd na verwerking


Delen van persoonsgegevens met derden

De Engel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Engel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Engel jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De Engel deelt persoonsgegevens met derden

 • Accountant - controle boekhouding - persoonsgegevens, giften en betalingen
 • E-mail voor nieuwsbrieven - MailChimp.com te Atlanta, USA - versturen nieuwsbrief - e-mail alleen met toestemming
 • Website - Google.com - website hosting

De website wordt gehost door Google. Uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, die ingevuld wordt in formulieren op de site, kan worden opgeslagen via de servers van Google. Het privacybeleid van Google dat beschikbaar is op https://policies.google.com/privacy.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Engel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Engel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website kunnen ook cookies geplaatst zijn door derden bijvoorbeeld door de website hosting van Google (dit is te vinden op https://policies.google.com/privacy) en Google Analytics. Maar ook door de links die op de website staan zoals de "Facebook like"-button, Twitter-button, LinkedIn-button, YouTube-button of Google+-button. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid die wordt toegepast door die websites of de informatie of inhoud die deze bevatten. Deze privacy statement is uitsluitend van toepassing op informatie die door De Engel is verzameld via de website. Als de button/applicatie/link geopend of gebruikt wordt, is het privacybeleid van die andere website of applicatie van toepassing. Raadpleeg eerst de privacyverklaringen van andere websites voordat u deze gaat gebruiken.

.

 • Analytische cookies zijn cookies die bezoekersstatistieken bijhouden. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.
 • Functionele cookies zijn nodig om een website of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.
 • Cookies van derden zijn cookies die een internetgebruiker kan identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina's die iemand bezoekt, kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt of wat iemand interesseert. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor adverteerders.


Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wilt blijven wanneer je een cookie ontvangt. Dit kan wel tot gevolg hebben dat deze website niet helemaal naar behoren werkt. Je kunt ook de cookies later van je computer verwijderen na het websitebezoek. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Als je de cookies op deze site aan het begin geaccepteerd hebt, kun je ook de button in het rode blok op deze webpagina gebruiken om je af te melden voor de cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Engel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@engel-huizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Engel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Engel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Engel via info@engel-huizen.nl.