Inspiratie op zondag

Lezingen en concerten

Van Dam is een gepensioneerd overheidsmanager (sociaal domein).Voor en tijdens zijn pensionering bouwde hij een vrijwilligerscarrière op in o.m. mensenrechteneducatie bij Amnesty International en het aansturen en trainen van vrijwilligers die via Humanitas schuldhulp verlenen. De laatste jaren verzorgt hij als gespreksleider cursussen filosofie en humanisme in onder meer de gevangenissen in Almere en Lelystad.

Zondag 8 december - 11.00 uur

Lezing 'Martha Nussbaum' door Bert van Dam

De kern van deze lezing gaat over emoties als bron van kennis over jezelf en de wereld. Nussbaum- Craven (1947) hoogleraar recht en ethiek aan de universiteit van Chicago en eredoctor aan universiteiten van Leuven en Utrecht heeft veel geschreven over emoties, volgens haar gebaseerd op wat de betreffende persoon belangrijk vindt. Woede bijvoorbeeld heeft een nauwe band met zelfrespect en verzet tegen onrecht. Medeleven met mensen getroffen door een ramp, maar die we niet kennen, dooft de emotie als een kaarsvlam in de wind zonder stevige structuur van betrokkenheid. Verdriet roept de vraag op of het meer is dan een gevoel van gemis.

Nussbaum pleit ook voor het veranderen van je emoties gericht op de toekomst in plaats van op het verleden.