Inspiratie op zondag

Bezinning

Onderstaand het overzicht van onder andere overdenkingen, klankhealingconcerten of sacrale dans.

Deze beginnen op zondagmorgen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven. Na afloop is er altijd een collectie en is er koffie of thee.

Zin van het leven? Is er überhaupt zin?

Zondag 25 augustus - 10.30 uur

Harry Schram

Wat is de zin van ons leven; is er überhaupt een zin?

Ik ontmoette onlangs iemand die geheel gedeprimeerd thuiskwam van een vakantie. Niet van dé vakantie, maar vanwege het feit dat hij na het weekend weer moest gaan werken. Wat heeft mijn leven voor zin, was toen de vraag. Wij hebben daar lang over gesproken.Niet dat ik het antwoord kon geven, maar ik deed wel een poging daartoe

Het leven heeft zin in zichzelf, maar wat houdt dat dan in?Kunnen wij spreken van een 'zin'? Moet je gelovig zijn om de zin van het bestaan te kunnen invullen, of niet? Graag wil ik deze ochtend aan de hand van het boek Prediker iets zeggen over vragen die ons misschien wel interesseren.

Maar het kan ook zijn dat u zelf met die vraag rondloopt: wat doe ik hier eigenlijk? Kom dan op deze ochtend naar de Engel om er met elkaar over te spreken, dat kan allicht verhelderend zijn, niet alleen voor uzelf, maar voor ons allen.


Zondag 8 september - 10.30 uur

Peter Korver

Zondag 22 september - 10.30 uur

Klankhealingconcert door Inresonantie

Een uitnodiging voor een innerlijke reis, drijf mee op de golven van resonanties naar de klank van de stilte…

Terwijl je comfortabel ligt op een matrasje word je uitgenodigd om je aandacht naar binnen te keren. Langzaam zal de ruimte zich vullen met klanken en kan je ervaren hoe de frequenties op jou inspelen en hoe zij gaan mee resoneren met jouw unieke natuurlijke trilling.


Klank is geluid dat we horen, klank is trilling die we voelen, klank is de kleur die we zien, het wezen van zijn is klank

Themadienst in De Engel

Zondag 6 oktober - 10.30 uur

Joke Werner - van Slooten

Themadienst samen met afd. Vrijzinningen, Huizen en Naarden-Bussum

Zondag 20 oktober - 10.30 uur

Peter Korver in de Majellakapel

Themadienst samen met afd. Vrijzinningen, Naarden-Bussum en Huizen


Themadienst in Majellakapel


Zondag 3 november - 10.30 uur

Marieke de Vries-Hofman

Wie is de ander?

Zondag 17 november - 10.30 uur

Elske Bast-Fokkema


Zondag 1 december - 10.30 uur

Informele soefi-dienst

Tijdens de informele soefi-dienst wordt er een kaars aangestoken die symbool is voor eenheid en goddelijke waarheid en allen eert die het licht van de waarheid hoog houden. Rond het thema van de dienst worden teksten gelezen uit de wijsheidsboeken van en rondom de grote godsdiensten. Er is een kleine overdenking en er zijn drie prachtige gebeden. Stilte, muziek en een zegen complementeren de dienst.

Thema van deze dienst is nog niet bekend.
Zondag 15 december - 10.30 uur

Joke Werner - van Slooten

Kerstviering

Dinsdagavond 24 december om 21.00 uur

met

Marieke de Vries-Hofman