Inspiratie op zondag

Bezinning

Onderstaand het overzicht van onder andere overdenkingen, klankhealingconcerten of sacrale dans.

Deze beginnen op zondagmorgen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven. Na afloop is er altijd een collectie en is er koffie of thee.

Zondag 20 oktober - 10.30 uur

EMOTIES DIE DIEREN EN MENSEN VERBINDEN

met

ds. Peter Korver in de Majellakapel

N.B. Deze tweede themadienst is een vervolg op de eerste, die op 6 oktober in De Engel is geweest.


Tweede themadienst in Majellakapel

'Daar waar levens zijn verweven, blijft de liefde verder gaan.

In de herinnering die is gebleven, zal de ziel blijven bestaan'.

Zondag 3 november - 10.30 uur

Marieke de Vries-Hofman

Op deze zondagmorgen besteedt Marieke aandacht aan Allerzielen, aangezien er geen speciale viering is op zaterdag 2 november.

Wel kunt u, zoals in De Engel gebruikelijk, bloemen meenemen om tijdens een ritueel uw dierbare overledene te gedenken en iets over hem of haar vertellen.

Het thema van deze ochtend is 'herinneren' met als leidraad het gedicht van Caroline Duisings (links onder de afbeelding).

Wie is de ander?

Zondag 17 november - 10.30 uur

Elske Bast-Fokkema


Zondag 1 december - 10.30 uur

Informele soefi-dienst

Tijdens de informele soefi-dienst wordt er een kaars aangestoken die symbool is voor eenheid en goddelijke waarheid en allen eert die het licht van de waarheid hoog houden. Rond het thema van de dienst worden teksten gelezen uit de wijsheidsboeken van en rondom de grote godsdiensten. Er is een kleine overdenking en er zijn drie prachtige gebeden. Stilte, muziek en een zegen complementeren de dienst.

Thema van deze dienst is nog niet bekend.
Zondag 15 december - 10.30 uur

Joke Werner - van Slooten

Kerstviering

Dinsdagavond 24 december om 21.00 uur

met

Marieke de Vries-Hofman