Inspiratie op zondag

Bezinning

2020: Let op aanvangstijd is gewijzigd!

Onderstaand het overzicht van ons bezinningsprogramma op de zondagmorgen. Ons aanbod kan bestaan uit een overdenking met (gast)predikanten en /of voorgangers, sacrale dans, meditatie met klankschalen, een klankhealingconcert of een informele soefi-dienst en beginnen voortaan om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven. Na afloop is er altijd een collectie en is er koffie of thee.

Zondag 26 januari om 11.00 uur

Harry Schram

Als het nieuwe jaar 2020 al weer begonnen is, wil ik het met u nadenken over een heel bijzonder stukje tekst: hoe gaan wij om met de begrippen 'goed en kwaad'.

Is alle goed ook werkelijk goed en is kwaad ook altijd kwaad bedoeld? Moeten we, zoals ons vaak geleerd is, zeggen dat goed positief is en kwaad negatief? Daarom wil ik deze begrippen met u gaan overdenken. Want ons is geleerd dat je altijd goed moet doen en geen kwaad. Kwaad wordt dan 'zonde' genoemd, een begrip dat veel mensen te snel in de mond nemen. Maar wat is zonde? Bestaat dat woord eigenlijk wel en zo ja, hoe gaan we dat dan omschrijven. Of ligt het misschien toch nog weer een beetje anders, ik bedoel genuanceerder. En dan ook nog de vraag of we bij deze begrippen het woordje God kunnen plaatsen? Heeft God met goed en kwaad te maken of toch niet? U kunt er vast over nadenken.


Goed en kwaad

Zondag 9 februari - 11.00 uur

Nog niet bekend


Zondag 23 februari om 11.00 uur

Klankschalen en meditatie

met

Carolina Schomper en Ton Akkermans

Het leven gaat steeds meer in een stroom versnelling, de mens wordt wakker, we zijn een met de planeet en alles wat daar op leeft. Het hart van de mensen gaat steeds meer open en spreken, dat is niet altijd even gemakkelijk, kan zeer confronterend zijn, alles wordt duidelijk en blijkt anders dan we altijd dachten.

Kom genieten van de zachte maar intense klanken van de klankschalen, gongs, buizen, bellen, trommel en meer, de meeste instrumenten door Carolina en Ton zelf gemaakt.