INSPIRATIE OP ZONDAG: BEZINNING EN VERDIEPING,

LEZINGEN EN CONCERTEN.

Een inspirerende lezing, een meeslepend concert, een ontroerende verhaal of een meditatief klankconcert… u kunt ervoor terecht in De Engel.

De Engel biedt u door het jaar heen momenten van bezinning en verdieping.

Onze activiteiten zijn divers en hebben binnen de vrijzinnige traditie een verschillend karakter. Zij tillen u even boven de alledaagse werkelijkheid uit en stemmen tot nadenken, bieden inspiratie of laten u genieten. Een bijeenkomst, lezing of concert in De Engel is een gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met een bepaalde denkwereld, een kunstzinnige of religieuze stroming of een muziekgenre dat u nog niet kent.

Onderstaand vindt u alle activiteiten: overdenkingen, klankmeditaties, lezingen en concerten.

De overdenkingen en klankmeditaties beginnen om 10.30 uur, de lezingen om 11.00 uur en de concerten om 15.00 uur.

Onderaan deze pagina staan de toegangsprijzen voor lezingen en concerten vermeld, de overige activiteiten - overdenkingen, meditaties, klankconcerten - zijn kosteloos bij te wonen, alhoewel er altijd een collecte is.

Ons culturele aanbod (lezingen en concerten) voor dit voorjaar is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Kringloopwinkel/Energiebesparing Huizen

Nectar bestaat uit Percusiem, Jacqueline van Koolwijk en Nicole Schmaloer.

Zondag 27 januari – 15.00 uur

Muzikale improvisaties vanuit innerlijke Stilte door Nectar

Vrij musiceren vanuit innerlijke Stilte en daarmee de luisteraar de mogelijkheid bieden om ook in verbinding te zijn met innerlijke Stilte. Dat is wat de klanken van Nectar doen.

De muzikale improvisaties zijn, zoals het leven zelf, altijd weer verrassend. De ene keer energiek en beweeglijk, een andere keer verstillend, ruimte gevend en meditatief.

Tijdens een concert worden diverse instrumenten bespeeld: e.piano, orgel, snaarinstrumenten (swaramandala en nada tarangini), klankbuizen en -schalen, diverse percussie-instrumenten en de (alt)dwarsfluit.

Zondag 3 februari - 10.30 uur

Joke Werner-van Slooten

Zo’n 2500 jaar geleden al liet Herakleitos ons weten dat leven veranderen is. Hij gebruikte daarvoor het beeld van een rivier. Want als je in de rivier stapt is het water niet hetzelfde als enkele minuten eerder.

De rivier (lees: de vorm) blijft het zelfde, maar de inhoud van het leven, van de rivier verandert steeds. Met andere woorden: er is een eeuwige, constante verandering. Dat geldt in het groot voor de wereld en haar leven, maar ook in het klein voor elk van ons.

De vraag doet zich voor of we de veranderingen in ons leven kunnen omarmen. Daar gaan we het deze zondag over hebben.

Veranderingen in het leven omarmen?

Zondag 10 februari - 11.00 uur

Lezing 'Hannah Arendt' door Bert van Dam

Hanna Arendt (1906-1975) is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Door de politiek van de nazi’s werd ze zich bewust van haar joodse wortels en sloeg ze de weg in van de politieke filosofie. Zij ontwikkelt zich tot een zeer origineel en controversieel politiek denker die voor velen een inspiratiebron is geweest. Onlangs werd haar boek ‘The Human Condition’ door Nederlandse en Vlaamse hoogleraren gekozen in de top tien van belangrijkste filosofische werken aller tijden.

Arendt is een vurige verdediger van een gezonde publieke sfeer waarin mensen elkaar ontmoeten als gelijken. Zij heeft felle kritiek op mensenrechten die volgens haar niet in staat zijn gebleken bescherming te bieden aan hen die die bescherming het meest nodig hadden.

In gedachtenloosheid schuilt volgens haar het kwaad. ‘Het is een trieste waarheid ‘schrijft ze, ‘dat het meeste kwaad wordt aangericht door mensen die nooit hebben besloten om goed of kwaad te zijn’.

‘Een gezonde publieke sfeer’. Hoe ziet die er volgens haar uit en wat betekenen haar opvattingen voor het hier en nu?

Van Dam is een gepensioneerd overheidsmanager. Met een late roeping voor de (westerse) filosofie die hij vooral boeiend vindt in relatie met sociologie, psychologie en geschiedenis. Als non-theïstisch humanist heeft hij een vast geloof in de mogelijkheden van de mens die het in deze wereld maar moet zien klaar te spelen zonder een hogere macht die hem bestiert. Voor en tijdens zijn pensionering bouwde hij een vrijwilligerscarrière op in o.m. mensenrechteneducatie bij Amnesty International en het aansturen en trainen van vrijwilligers die via Humanitas schuldhulp verlenen. De laatste 4 jaar verzorgt hij als gespreksleider cursussen filosofie en humanisme in o.m. de gevangenissen in Almere en Lelystad.

Alhoewel het aanbod niet erg groot is, staat er in de bibliotheek van Huizen een boekentafel met boeken over Hannah Arendt.

Zondag 17 maart - 10.30 uur

Marieke de Vries-Hofman

Het thema ‘Met aandacht’ is het thema van de maand van de spiritualiteit (11 januari-10 februari). Een inspirerend thema om eens onder de loep te nemen. We leven immers in een wereld van doen, actie, scoren en gaan. We zijn altijd onderweg naar de volgende ervaring. En velen zijn continu bezig met hun bucketlist. Wat gebeurt er als je eens stil staat en met aandacht de dingen doet en met aandacht mensen ontmoet. Welke inzichten komen er dan?Als je het eerste sneeuwklokje in de winter gezien hebt weet je dat de lentebode zich aankondigt en komt er weer wat licht tevoorschijn. Heb jij dat sneeuwklokje ook gezien?


Met aandacht

Zondag 3 maart - 10.30 uur

Meara Cloosterman

In het huidige tijdperk hebben wij als mens de mogelijkheid ons bewust te worden van een ruimere vormgeving. De ruimte die ons ter beschikking staat is zo immens groot dat wij steeds een klein gedeelte kunnen overzien.

Het vraagt een groot vertrouwen in ons eigen kunnen en de bereidheid ons open te stellen voor de diepere dimensies van het Leven. Door deze hogere gebieden in onszelf te betreden en te verlevendigen zijn wij in staat een harmonieuze en vredevolle samenleving te creëren. De keuze is aan ons.

Heb lief Uzelf in het Spel van de Schepping en zie dat al wat is, bereid is ten Uwe gerieve’

Lezingencyclus ‘De vier seizoenen doorleven’ door Jaap Voigt

Vier zondagochtenden om 11.00 uur ter introductie van ieder seizoen: Lente 10 maart- Zomer 26 mei – Herfst 15 september – Winter 10 november.

Wij zijn geneigd de seizoenen en de wisseling van de seizoenen te zien als iets dat buiten ons om plaatsvindt; een proces dat wij als buitenstaander kunnen waarnemen. Wij beschouwen ons zelf dan als een losstaand, zelfstandig en onafhankelijk individu dat het beginpunt van alles is. En dat zijn wij niet; wij maken het leven niet, wij maken er deel van uit.

Het blijkt dat wij als mens de seizoenen zijn: ons fysieke lichaam en ons gevoel, ons denken en onze ervaringen doorlopen evenzeer de lente, de zomer, de herfst en de winter. Wij zijn belichamingen van dat ritme.

Het Leven dat via de seizoenen door ons heen komt is een wonderbaarlijk proces en als wij daar aan meedoen dan kan dit doorgaande proces vorm krijgen in ons eigen leven en werk. Voigt schreef hier een boek over en hij zal op vier zondagochtenden zijn ervaringen op dit gebied overdragen.

Voigt was in zijn werkend leven onder andere: leraar, persoonlijk coach, ontwerper van meerjarige leergangen, trainer van groepen, oprichter van het ITIP (Instituur voor Toegepaste Integrale Psychologie) en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen.’

De kosten voor deze vier lezingen samen zijn € 40,00*.

Wilt u voor deze lezingen reserveren, dan vragen wij u zich vooraf op te geven via info@engel-huizen.nl en het totale bedrag, ook vooraf, aan ons over te maken op rekening NL15INGB 0000 2376 91 t.n.v. NPB afd Huizen onder vermelding van ‘Lezingencyclus Jaap Voigt’

* leden en vrienden krijgen een korting van € 2,50

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • Het belang van ritme in deze tijd en de toepassing op seizoenen
 • Een andere seizoenindeling
 • Korte terugblik op de maanden januari en februari
 • Behandeling van de maanden maart april en mei

Zondag 10 maart - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Eerste lezing 'Lente'

De lente is ontwaken en openbarsten; het is de dageraad van het jaar, nieuw fris en vol beloften. Het is de leeftijd tussen 0 en 21 jaar. Dit ontwaken gaat niet zonder slag of stoot, het is ook een worsteling. Dat wat opkomt is nog kwetsbaar en kan gemakkelijk verstoord, of zelfs vernietigd worden. Er dient daarom grote aandacht te zijn voor verdere worteling, want alleen vanuit daaruit kan later verdere groei naar buiten plaats vinden die zichtbaar wordt in vormen.

De uiterlijke omstandigheden kunnen nog grimmig zijn en innerlijke menselijke staat is nog niet stabiel. Te midden daarvan dienen de vormen zich zo veel als mogelijk als vanzelfsprekend te ontvouwen, niet te langzaam, niet te hard. Dat wat vorm aanneemt geeft reden tot dankbaarheid.

Zondag 17 maart 10.30 uur

Informele soefidienst

Felix Erkelens en Nadaly de Lege

We nemen in ons leven voortdurend afscheid. Afscheid van mensen die ons dierbaar zijn, afscheid van een huis waarin zich veel van ons leven heeft afgespeeld, afscheid van een functie en afscheid van beelden van onszelf, van hoedanigheden, ‘vroeger kon ik nog de trap op en af rennen, nu sta ik boven eerst uit te puffen’.

Het omgaan met verlies kan licht en vrede brengen als we kunnen meebewegen met wat het ons doet, dan kunnen een traan en een bevrijdende lach elkaar opvolgen. Als we in de rouw zijn kan alles opgelicht worden wanneer we in staat zijn om de levensgegevens waarmee we van doen hebben ‘op te dragen’ en in het wijdere perspectief te plaatsen van het grote levensmysterie. En daar komen de grote wijsheidstradities ons tegemoet.


Afscheid

In deze informele soefidienst zullen we uit verschillende heilige basisboeken putten om dit thema ‘op te lichten’.


Zondag 31 maart - 10.30 uur

Harry Schram

Deze morgen wil ik het graag hebben over het begrip kiezen. We staan dagelijks voor die vraag; dit of dat, die of die, zus of zo? Boeiend is dan de vraag: op elke gronden kies ik? Zijn we ons dat wel bewust, of kiezen we maar wat, en we zien wel? In de huidige wereld wordt er vaak voor ons gekozen, zeker als we ouder worden. ‘Dit is het beste dat u kunt doen’, is dan het antwoord van de hulpverlening. Maar heb ik daar om gevraagd? Of als je reclames bekijkt, of in de supermarkt rondloopt, dan is er geen beter product dan dit!!!! Je bent wel gek als je dat niet kiest. Doe ik daar aan mee, of wil ik de keuze toch graag bij mij zelf houden?

Bijbels gesproken wordt er wel een voorstelkeuze gedaan. Dat verklap ik nog niet, maar daarover wil ik graag met u over denken en spreken. Misschien wel samen beslissen!!!

Hoe kiezen we? Bewust of onbewust?

Zondag 21 april - 10.30 uur

Gerard Knoop en Huib Hockers


Zondag 5 mei - 10.30 uur

Joke Werner van Slooten


Nog geen thema bekend


Zondag 19 mei - 10.30 uur

Klankschaal/ meditatie met Carolina Schomper en Ton Akkermans

De mens wordt steeds gevoeliger in deze tijden van verandering.Wij ervaren dat het belangrijk is om met klanken hierop in te spelen en dat er weinig nodig is om tot diepe ontspanning te komen en een mooie reis naar binnen te maken.We spelen dus steeds subtieler en zachter, het gaat meer om de energie van het klankveld dat ons in onze " Zijns" kracht brengt. Om naar binnen te gaan doen we eerst een korte meditatie.

De klanken van de verschillende instrumenten hebben allen hun eigen kwaliteit. De een geeft meer zachte ontspanning, de ander juist meer aarding.

Bijna alle instrumenten zijn door Ton en Carolina zelf gemaakt.


Ervaar de stilte door een klankreis te maken en vitaal en ontspannen het concert te verlaten

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • De mogelijkheden en valkuilen van een snelle expansie
 • Het voeren van strijd om je eigen, unieke, vormen in de wereld te krijgen.
 • Korte terugblik op de lente
 • Behandeling van de maanden juni, juli en augustus

Zondag 26 mei - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Tweede lezing 'Zomer'

De zomer is de middag van het jaar, de volheid van het leven tussen 21 en 42 jaar. De vormen die zich ontwikkeld hebben worden vol en volledig zichtbaar. Ideeën kunnen een passende vorm vinden en jouw eigen unieke bijdrage wordt stap voor stap duidelijker voor jezelf en voor de buitenwereld. Na een goede worteling in de lente kan nu een snelle groei plaatsvinden.

Omdat alles in het volle licht komt te staan kunnen relaties, situaties, zaken, plotseling ontmaskerd worden. Toch blijkt later dat dit inherent is aan snelle groei is, de ontmaskering kan gezien worden als “genade in vermomming”

Zondag 2 juni – 15.00 uur

Zang, dans en muziek in de tuin van De Engel! Een bijzonder optreden door Maja van ’t Oever (sopraan) en Jan Alofs (bas)

Maja van ’t Oever en Jan Alofs brengen zingend, acterend en dansend bekende lichtklassieke opera, operette, musicalsolo's en duetten ten gehore van onder andere Mozart, Pergolesi, Lehár, Stolz, Strauss en Lloyd Webber op een andere wijze.

Gekostumeerd in originele stijlgetrouwe kostuums én met interactie van het publiek. Als het weer het toelaat zullen zij hun concert in de tuin geven.

Van 't Oever begon op veertienjarige leeftijd haar zangstudie aan het Koninklijk Conservatorium te De Haag.In de loop der jaren was zij vast verbonden aan de Hoofdstad operette en maakt tevens deel uit van uiteenlopende ensembles zoals Commedia Cantate. Ook als regisseur heeft zij inmiddels naam gemaakt. Zo voerde zij de regie van o.a. de musicals 'Annie', Alice in Wonderland' en 'The Sound of music'. Sinds 2009 treedt zij op met haar man, Jan Alofs, in de kasteeltuinen van Arcen, waar zij de Rozenopera ten gehore brengen. Als zangpedagoge leidt zij amateur en professionele zangers op.

Alofs studeerde aan de muziek-dramatische afdeling van het Koninklijk Conservatorium in De Haag, waar hij een volledige opleiding als opera-, operette- en concertzanger kreeg. Hij zong in de operahuizen van Warschau, Ljubljana, Bratislava, Praag en Budapest tijdens een tournee met het Combattimento Consort Amsterdam in het kader van oude muziek. Naast zijn carrière in de opera is Alofs een veelgevraagde concertzanger, in een repertoire dat van barok tot hedendaagse muziek gaat. Ook is hij inmiddels een veelgevraagd zangpedagoog en zangcoach.

Zondag 9 juni - 10.30 uur

Sacrale dans


Zondag 23 juni - 10.30 uur

Klankhealingconcert door Inresonantie

Een uitnodiging voor een innerlijke reis, drijf mee op de golven van resonanties naar de klank van de stilte…

Terwijl je comfortabel ligt op een matrasje wordt je uitgenodigd om je aandacht naar binnen te keren. Langzaam zal de ruimte zich vullen met klanken en kan je ervaren hoe de frequenties op jou inspelen en hoe zij gaan mee resoneren met jouw unieke natuurlijke trilling.

Tijdens het concert begeven wij ons tussen de deelnemers en bespelen hierbij de diverse etnische instrumenten uit verschillende delen van de wereld. Zoals de didgeridoo uit Australië, klankschalen uit Tibet, een Chinese gong, sjamanen trommels, rainsticks, waterphone uit Hawaï, Halo en diverse andere instrumenten.

Maak je eigen unieke klankenreis en ervaar de ruimte en stilte in jezelf

N A J A A R 2019 - voorlopige planning

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • Het opmaken van de balans, de functie van het geweten en het achterlaten van illusies.
 • Over rijping en wijsheid.
 • Korte terugblik op de zomer.
 • Behandeling van de maanden september, oktober en november.

Zondag 15 september - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Derde lezing 'Herfst'

De herfst is de namiddag van het jaar en de schemerperiode van de dag, de periode van 42 tot 63 jaar in een mensenleven. Alles is tot volle wasdom gekomen en draagt vruchten die geoogst kunnen worden. Enerzijds is er de start van een naar binnen kering, een wijs worden, en anderzijds krijgen dingen hun uiteindelijke, soms kleurrijke, vorm in de wereld, vaak op een onverwachte manier.

Het is de tijd dat de balans wordt opgemaakt van het jaar, de stilte intreedt waarin de stem van het geweten weer gehoord kan worden en als laatste het afscheid nemen van illusies omdat die “het Leven” niet meer doorlaten. Het leven wordt weer “kaler”. Je kiel komt dieper te liggen.

Zondag 29 september- 15.00 uur

Trio Russian Consort

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • De ervaringen van Rust - Stilte – Leegte
 • Meditatie en Muziek.
 • Korte terugblik op het najaar.
 • Wat te doen en wat te laten in de maanden januari, februari en maart
 • De periode van 25 december tot 6 januari

Zondag 10 november - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Vierde lezing 'Winter'

De winter is de nacht van het jaar, het is de leeftijdsfase van 63 tot 84 jaar. De zichtbare wereld is kaal, het is nat en koud en een naar binnen kering is noodzakelijk. Het is alsof we door de aarde en de afwezigheid van dingen met energie gevuld worden. Uiterlijk is er rust, innerlijk is en een onzichtbare groei, een energetische opbouw van ons organisme. Het gaat er nu om je open te stellen, ontvankelijk te worden, voor het onzichtbare Leven dat in het verborgene zijn werking blijft uitoefenen en een “imprint”, een blauwdruk, maakt voor het hele jaar. Dit gebeurt met name in de “Twaalf Heilige Nachten” tussen 25 december en 6 januari.

AANVULLENDE INFORMATIE LEZINGEN EN CONCERTEN:

Er is meestal een pauze met (gratis) koffie en/of thee. Dit wordt dit ter plekke met de artiest(en) besproken. Het kan ook zo zijn, dat zij musiceren met na afloop van het concert koffie en/of thee.

Toegangsprijzen: Lezingen € 7,50, Concerten € 12,50

U kunt bij ons pinnen.

Leden en vrienden krijgen een korting. Zij betalen voor lezingen € 5,00 en concerten € 10,00.

Word daarom lid of vriend van De Engel !

Bij klankconcerten en overdenkingen is de toegang gratis, wel wordt er altijd een collecte gehouden.


N.B. Wilt u onze digitale Nieuwsbrief ontvangen: kijk op pagina Contact of meldt u aan via info@engel-huizen.nl.