Cultuurprogramma

Klik om de nieuwsbrief te ontvangen:

Een inspirerende spreker, een meeslepend concert of een ontroerende voordracht… u kunt ervoor terecht in De Engel.

De culturele activiteiten van De Engel tillen u even boven de alledaagse werkelijkheid uit. Ze stemmen tot nadenken, bieden inspiratie, laten u genieten. Vaak is een bijeenkomst in De Engel een gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met een denkwereld, een kunstzinnige of religieuze stroming of een muziekgenre dat u nog niet kent.

Er is meestal een pauze met (gratis) koffie en/of thee. Dit wordt dit ter plekke met de artiest(en) besproken. Het kan ook zo zijn, dat zij musiceren met na afloop van het concert koffie en/of thee.

We zien graag dat u een vaste bezoeker van De Engel wordt en hopen u regelmatig te kunnen begroeten.

Reserveren is mogelijk via info@engel-huizen.nl.

Toegangsprijzen:

Lezingen € 7,50

Concerten € 12,50

U kunt ook bij ons pinnen.

Leden en vrienden krijgen een korting. Zij betalen voor lezingen € 5,00 en concerten € 10,00.

Word daarom lid of vriend van De Engel !

VOORJAARSPROGRAMMA 2019

Ons culturele aanbod voor het voorjaar is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Kringloopwinkel/Energiebesparing Huizen

Nectar bestaat uit Percusiem, Jacqueline van Koolwijk en Nicole Schmaloer.

Zondag 27 januari – 15.00 uur

Muzikale improvisaties vanuit innerlijke Stilte door Nectar

Vrij musiceren vanuit innerlijke Stilte en daarmee de luisteraar de mogelijkheid bieden om ook in verbinding te zijn met innerlijke Stilte. Dat is wat de klanken van Nectar doen.

De muzikale improvisaties zijn, zoals het leven zelf, altijd weer verrassend. De ene keer energiek en beweeglijk, een andere keer verstillend, ruimte gevend en meditatief.

Tijdens een concert worden diverse instrumenten bespeeld: e.piano, orgel, snaarinstrumenten (swaramandala en nada tarangini), klankbuizen en -schalen, diverse percussie-instrumenten en de (alt)dwarsfluit.

Zondag 10 februari - 11.00 uur

Lezing 'Hannah Arendt' door Bert van Dam

Hanna Arendt (1906-1975) is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Door de politiek van de nazi’s werd ze zich bewust van haar joodse wortels en sloeg ze de weg in van de politieke filosofie. Zij ontwikkelt zich tot een zeer origineel en controversieel politiek denker die voor velen een inspiratiebron is geweest. Onlangs werd haar boek ‘The Human Condition’ door Nederlandse en Vlaamse hoogleraren gekozen in de top tien van belangrijkste filosofische werken aller tijden.

Arendt is een vurige verdediger van een gezonde publieke sfeer waarin mensen elkaar ontmoeten als gelijken. Zij heeft felle kritiek op mensenrechten die volgens haar niet in staat zijn gebleken bescherming te bieden aan hen die die bescherming het meest nodig hadden.

In gedachtenloosheid schuilt volgens haar het kwaad. ‘Het is een trieste waarheid ‘schrijft ze, ‘dat het meeste kwaad wordt aangericht door mensen die nooit hebben besloten om goed of kwaad te zijn’.

‘Een gezonde publieke sfeer’. Hoe ziet die er volgens haar uit en wat betekenen haar opvattingen voor het hier en nu?

Van Dam is een gepensioneerd overheidsmanager. Met een late roeping voor de (westerse) filosofie die hij vooral boeiend vindt in relatie met sociologie, psychologie en geschiedenis. Als non-theïstisch humanist heeft hij een vast geloof in de mogelijkheden van de mens die het in deze wereld maar moet zien klaar te spelen zonder een hogere macht die hem bestiert.

Voor en tijdens zijn pensionering bouwde hij een vrijwilligerscarrière op in o.m. mensenrechteneducatie bij Amnesty International en het aansturen en trainen van vrijwilligers die via Humanitas schuldhulp verlenen. De laatste 4 jaar verzorgt hij als gespreksleider cursussen filosofie en humanisme in o.m. de gevangenissen in Almere en Lelystad.

Lezingencyclus ‘De vier seizoenen doorleven’ door Jaap Voigt

Vier zondagochtenden ter introductie van ieder seizoen: Lente 10 maart- Zomer 26 mei – Herfst 15 september – Winter 10 november.

Wij zijn geneigd de seizoenen en de wisseling van de seizoenen te zien als iets dat buiten ons om plaatsvindt; een proces dat wij als buitenstaander kunnen waarnemen. Wij beschouwen ons zelf dan als een losstaand, zelfstandig en onafhankelijk individu dat het beginpunt van alles is. En dat zijn wij niet; wij maken het leven niet, wij maken er deel van uit.

Het blijkt dat wij als mens de seizoenen zijn: ons fysieke lichaam en ons gevoel, ons denken en onze ervaringen doorlopen evenzeer de lente, de zomer, de herfst en de winter. Wij zijn belichamingen van dat ritme.

Het Leven dat via de seizoenen door ons heen komt is een wonderbaarlijk proces en als wij daar aan meedoen dan kan dit doorgaande proces vorm krijgen in ons eigen leven en werk. Voigt schreef hier een boek over en hij zal op vier zondagochtenden zijn ervaringen op dit gebied overdragen.

Voigt was in zijn werkend leven onder andere: leraar, persoonlijk coach, ontwerper van meerjarige leergangen, trainer van groepen, oprichter van het ITIP (Instituur voor Toegepaste Integrale Psychologie) en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen.’

De kosten voor deze vier lezingen samen zijn € 40,00*.

Wilt u voor deze lezingen reserveren, dan vragen wij u zich vooraf op te geven via info@engel-huizen.nl en het totale bedrag, ook vooraf, aan ons over te maken op rekening NL15INGB 0000 2376 91 t.n.v. NPB afd Huizen onder vermelding van ‘Lezingencyclus Jaap Voigt’

* leden en vrienden krijgen een korting van € 2,50

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • Het belang van ritme in deze tijd en de toepassing op seizoenen
 • Een andere seizoenindeling
 • Korte terugblik op de maanden januari en februari
 • Behandeling van de maanden maart april en mei

Zondag 10 maart - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Eerste lezing 'Lente'

De lente is ontwaken en openbarsten; het is de dageraad van het jaar, nieuw fris en vol beloften. Het is de leeftijd tussen 0 en 21 jaar. Dit ontwaken gaat niet zonder slag of stoot, het is ook een worsteling. Dat wat opkomt is nog kwetsbaar en kan gemakkelijk verstoord, of zelfs vernietigd worden. Er dient daarom grote aandacht te zijn voor verdere worteling, want alleen vanuit daaruit kan later verdere groei naar buiten plaats vinden die zichtbaar wordt in vormen.

De uiterlijke omstandigheden kunnen nog grimmig zijn en innerlijke menselijke staat is nog niet stabiel. Te midden daarvan dienen de vormen zich zo veel als mogelijk als vanzelfsprekend te ontvouwen, niet te langzaam, niet te hard. Dat wat vorm aanneemt geeft reden tot dankbaarheid.

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • De mogelijkheden en valkuilen van een snelle expansie
 • Het voeren van strijd om je eigen, unieke, vormen in de wereld te krijgen.
 • Korte terugblik op de lente
 • Behandeling van de maanden juni, juli en augustus

Zondag 26 mei - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Tweede lezing 'Zomer'

De zomer is de middag van het jaar, de volheid van het leven tussen 21 en 42 jaar. De vormen die zich ontwikkeld hebben worden vol en volledig zichtbaar. Ideeën kunnen een passende vorm vinden en jouw eigen uniek bijdrage wordt stap voor stap duidelijker voor jezelf en voor de buitenwereld. Na een goede worteling in de lente kan nu een snelle groei plaatsvinden.

Omdat alles in het volle licht komt te staan kunnen relaties, situaties, zaken, plotseling ontmaskerd worden. Toch blijkt later dat dit inherent is aan snelle groei is, de ontmaskering kan gezien worden als “genade in vermomming”

Zondag 2 juni – 15.00 uur

Zang, dans en muziek in de tuin van De Engel! Een bijzonder optreden door Maja van ’t Oever (sopraan) en Jan Alofs (bas)

Maja van ’t Oever en Jan Alofs brengen zingend, acterend en dansend bekende lichtklassieke opera, operette, musicalsolo's en duetten ten gehore van onder andere Mozart, Pergolesi, Lehár, Stolz, Strauss en Lloyd Webber op een andere wijze.

Gekostumeerd in originele stijlgetrouwe kostuums én met interactie van het publiek. Als het weer het toelaat zullen zij hun concert in de tuin geven.

Van 't Oever begon op veertienjarige leeftijd haar zangstudie aan het Koninklijk Conservatorium te De Haag.In de loop der jaren was zij vast verbonden aan de Hoofdstad operette en maakt tevens deel uit van uiteenlopende ensembles zoals Commedia Cantate. Ook als regisseur heeft zij inmiddels naam gemaakt. Zo voerde zij de regie van o.a. de musicals 'Annie', Alice in Wonderland' en 'The Sound of music'. Sinds 2009 treedt zij op met haar man, Jan Alofs, in de kasteeltuinen van Arcen, waar zij de Rozenopera ten gehore brengen. Als zangpedagoge leidt zij amateur en professionele zangers op.

Alofs studeerde aan de muziek-dramatische afdeling van het Koninklijk Conservatorium in De Haag, waar hij een volledige opleiding als opera-, operette- en concertzanger kreeg. Hij zong in de operahuizen van Warschau, Ljubljana, Bratislava, Praag en Budapest tijdens een tournee met het Combattimento Consort Amsterdam in het kader van oude muziek. Naast zijn carrière in de opera is Alofs een veelgevraagde concertzanger, in een repertoire dat van barok tot hedendaagse muziek gaat. Ook is hij inmiddels een veelgevraagd zangpedagoog en zangcoach.

Najaar 2019

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • Het opmaken van de balans, de functie van het geweten en het achterlaten van illusies.
 • Over rijping en wijsheid.
 • Korte terugblik op de zomer.
 • Behandeling van de maanden september, oktober en november.

Zondag 15 september - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Derde lezing 'Herfst'

De herfst is de namiddag van het jaar en de schemerperiode van de dag, de periode van 42 tot 63 jaar in een mensenleven. Alles is tot volle wasdom gekomen en draagt vruchten die geoogst kunnen worden. Enerzijds is er de start van een naar binnen kering, een wijs worden, en anderzijds krijgen dingen hun uiteindelijke, soms kleurrijke, vorm in de wereld, vaak op een onverwachte manier.

Het is de tijd dat de balans wordt opgemaakt van het jaar, de stilte intreedt waarin de stem van het geweten weer gehoord kan worden en als laatste het afscheid nemen van illusies omdat die “het Leven” niet meer doorlaten. Het leven wordt weer “kaler”. Je kiel komt dieper te liggen.

Voigt zal een voordracht houden die de volgende elementen bevat:

 • De ervaringen van Rust - Stilte – Leegte
 • Meditatie en Muziek.
 • Korte terugblik op het najaar.
 • Wat te doen en wat te laten in de maanden januari, februari en maart
 • De periode van 25 december tot 6 januari

Zondag 10 november - 11.00 uur

Lezingencyclus Jaap Voigt

Vierde lezing 'Winter'

De winter is de nacht van het jaar, het is de leeftijdsfase van 63 tot 84 jaar. De zichtbare wereld is kaal, het is nat en koud en een naar binnen kering is noodzakelijk. Het is alsof we door de aarde en de afwezigheid van dingen met energie gevuld worden. Uiterlijk is er rust, innerlijk is en een onzichtbare groei, een energetische opbouw van ons organisme. Het gaat er nu om je open te stellen, ontvankelijk te worden, voor het onzichtbare Leven dat in het verborgene zijn werking blijft uitoefenen en een “imprint”, een blauwdruk, maakt voor het hele jaar. Dit gebeurt met name in de “Twaalf Heilige Nachten” tussen 25 december en 6 januari.