DONATEURS

Hebt u er weleens aan gedacht om De Engel periodiek met een gift te ondersteunen? Periodieke schenkingen zijn direct en volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dat betekent dat u een substantieel deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Voor deze belastingaftrek gelden volgende voorwaarden:

  • de periodieke schenking moet schriftelijk vastgelegd zijn.- er dient over een periode van 5 jaar ieder jaar minimaal 1 keer een bedrag worden geschonken.
  • de ontvanger van de gift moet een algemeen nut beogende instelling (ANBI)zijn. De Engel heeft die ANBI-status.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de penningmeester (onder de knop Bestuur op deze website).

Onderstaande organisatie heeft De Engel ondersteund in het kunnen uitvoeren van haar activiteiten. Dankzij haar donatie konden wij programma-onderdelen uit ons culturele programma realiseren. Onze dank is groot!

Stichting Energiebesparing Huizen / Kringloopwinkel Huizen, Bakboord 70a