De Engel is een vrijzinnige vereniging, die vrijdenkers en zinzoekers verbindt met als inspiratie religie, filosofie, wetenschap, kunst, cultuur en de natuur. Wij voelen ons betrokken bij de maatschappij en willen een positieve bijdrage leveren aan een betere samenleving.

De Engel biedt momenten van bezinning, verdieping en inspiratie, stilte en rust in ons mooie en sfeervolle kerkje. Wij zijn een vereniging waarin we iedereen vrij van oordeel over individuele achtergrond, levensgeschiedenis of geloof welkom heten. Wij koesteren die diversiteit en staan open voor nieuwe ideeën en bronnen.

De Engel is een van de zevenenveertig plaatselijke afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Voor meer informatie: www.vrijzinnigen.nl.

De Engel heeft een mooi cultureel programma met concerten, lezingen, toneel en kunst.

De Engel is ook een ideale locatie voor cursussen, trainingen en kleinschalige bijeenkomsten met een ritueel karakter, zoals bijvoorbeeld een huwelijks-, doop- of afscheidsceremonie.

De Engel is ook een ontmoetingsplaats voor maatschappelijkbetrokken organisaties in Huizen.

De Engel is aangesloten bij Vrijzinnigen Nederland.

www.vrijzinnigen.nl

De Engel heeft een ANBI-status. Periodieke schenkingen zijn direct en volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, u krijgt een substantieel deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.