Het begon ooit met een verteluurtje door mevrouw Spelberg, dat rond 1940 via de radio (V.P.R.O.) werd uitgezonden en ook in Huizen door een groep kinderen en hun ouders beluisterd werd. Begin 1943 kwam hieraan een einde toen de Duitse bezettingsmacht een verordening uitvaardigde, dat alle radiotoestellen ingeleverd moesten worden. Het verteluurtje werd later de zondagsschool.

Op 1 juni 1944 werd de NPB afdeling Huizen opgericht. De maanden daarna werden besteed aan het organiseren van spreekbeurten, lezingen, zaalruimte en ledenwerving. Zondag 3 september 1944 was de eerste dienst. Daar er geen enkele zaal beschikbaar was in Huizen werd de dienst bij een familie thuis gehouden. Er werden 30-40 mensen verwacht, maar er kwamen er meer dan 75, die gedeeltelijk staande in de gang of zittend op de trap de dienst volgden.

Van een kerkgebouw was nog helemaal geen sprake, maar het aantal leden van de geloofsgemeenschap groeide snel. Rond de bevrijding in 1945 was het ledental de 100 gepasseerd en er was een groeiende belangstelling. Na de oorlog komt alles goed op gang: men wil een eigen voorganger en een eigen gebouw.

In maart 1946 wordt de eerste eigen predikant gekozen. Hij pakt de zaken grondig aan. Onder zijn leiding wordt een begin gemaakt met een Commissie voor Kerkbouw. Ook weet hij uit het hele land geld voor de kerkbouw los te peuteren. Er wordt een bazaar gehouden, waardoor de grond voor het nieuwe kerkgebouw gekocht kan worden. Inmiddels is het ledental gegroeid naar 150 en er wordt hard gewerkt om opnieuw een bazaar te organiseren ten bate van het nieuwe kerkgebouw. Het wordt een groot succes en in 1950 wordt besloten om met de bouw van de kerk te beginnen: op 17 februari 1951 wordt de eerste steen gelegd.De kerk (zie foto) wordt gebouwd op een door de NPB aangekocht stuk grond aan de rand van Huizen, een open (heide)veld, daar waar nu zwembad de Sijsjesberg ligt en de kerk inmiddels omgeven is door woonwijken.En dankzij de dominee die in 1959 zijn intrede doet komen er weer veel nieuwe leden bij. Helaas wordt hij enkele jaren later in een andere gemeente beroepen en komen de bouwplannen voor een jeugdlokaal aan of naast de kerk op losse schroeven te staan. Pas op 22 september 1966, zes jaar na de bouwplannen, wordt de nieuwe aanbouw van de kerk officieel in gebruik genomen. En zo ziet De Engel er tot op heden nog uit. In 2003 is er nog een verbouwing geweest: de kerk kreeg een nieuw interieur én de naam De Engel. Deze naam werd bedacht door voormalig voorgangster Madeleine Jonker- Stierhout.

Bron: o.a. boekje over het 50 jarig jubileum NPB afd. Huizen

De naam

Leden van De Engel - Vrijzinnig Huizen (v/h Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) waren lange tijd op zoek naar een naam voor hun kerkje. Een naam die duidelijk zou maken wie zij zijn: een eigentijdse gemeenschap die graag vrij omgaat met hoe en wat je gelooft. En dan begin dwarrelt uit een opengeslagen boek plots een oude kerstkaart met een engel, getekend door Dana van 4 jaar, die tot een boekenlegger was gepromoveerd. ‘Nu moeten we iets met die engel doen,’was de reactie. En zo kwamen wij in 2003 aan de naam voor ons kerkgebouw. In een kerk die de Engel heet gaat het om het verlangen in je leven in relatie te staan met het goede, ook al is dat vaak onzichtbaar. De naam Dana betekent ‘kind van het licht’. Is dat geen toeval?