Ontmoetingsplaats voor betrokken ondernemen

Vrijwilligerscentrale Huizen bestaat 35 jaar en dat bestaansrecht is niet voor niets. Daarom wil zij extra aandacht vragen voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die zich inzetten in Huizen, “De Helden van Huizen” krijgen een podium door een boek en een foto-expositie. Gisteren, 8 december 2019, op de dag van de vrijwilliger, was de onthulling hiervan in De Engel. Onze fotografen Vincent Snoek en Larisa Landré hebben foto’s gemaakt voor dit project.

Vrijwilligers maken Helden van Huizen

Samen met een groep idealisten, die dit ook belangeloos doen, zijn het boek en de expositie vormgegeven. Denk hierbij aan de interviews, meelezers, redactie, vormgever en fotografen, waaronder dus Vincent en Larisa. Maar ook veel sponsoren hebben een steentje bijgedragen, door het drukken van het boek, het drukken van de foto’s voor de expositie, het leveren van catering of bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de ruimte, zoals het gebouw De Engel aan de César Francklaan.

Bron: foto's en tekst Op Huizerhoogte.nl

Zanggroep Labalade trad belangenloos op

Op de foto met o.a. burgemeester Niek Meijer

Onthulling expositie

Wereld zonder vrijwilligers

Zonder inzet van vrijwilligers hebben deze organisaties geen bestaansrecht. Er kan geen sportwedstrijd meer doorgaan, het museum kan niet meer draaien, er kan geen reddingsboot uitvaren, het onderwijs komt nog meer onder druk te staan, inwoners die zelfstandig wonen maar extra hulp nodig hebben staan er alleen voor, etc. Vrijwilligerswerk levert dus een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Toch mag daar soms best eens bij stilgestaan worden, en de Vrijwilligerscentrale doet dit door middel van dit teken van waardering.


De Engel zat vol met tal van vrijwilligers

De eerste blikken in het net uitgereikte boek

Reizende expositie

De expositie zal in 2020 in Huizen zichtbaar zijn op diverse openbare plaatsen. Maandag 9 december start deze in de Pop-up Herberg in het voormalig postkantoor. Daar blijft de expositie tot de sluiting op 11 januari hangen. Waar je de foto’s vervolgens kunt bekijken is nog even spannend!

Fotoshoot van mensen die aan het boek mee hebben gewerkt, afgelopen zomer

'Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is gericht op het versterken van de verbinding tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, door middel van kennis, menskracht, middelen en netwerken. Zonder winstoogmerk maar wel met oog voor elkaars belangen. Het achterliggende idee bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is dat bedrijven een onlosmakelijk onderdeel zijn van de lokale samenleving en hiermee een groot effect hebben op hun omgeving.'

Bron: website: VCH

De Engel en de Vrijwilligerscentrale Huizen: een geslaagde match tijdens het maatschappelijk diner januari j.l.

De eerste activiteit in het kader hiervan was de presentatie over fondsenwerving.

Financiële middelen voor jouw project of fonds vinden?

Vrijwilligerscentrale Huizen organiseerde dinsdag 4 juni een gratis informatie avond voor verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven uit Huizen, met als thema fondsenwerving.

Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen: “Verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven hebben vaak prachtige plannen of ideeën om Huizen nog aantrekkelijker of leefbaarder te maken. Vaak ontbreken hiervoor de (financiële) middelen. Daarom organiseren wij deze informatie avond in samenwerking met het VSB Fonds”.

Het VSB Fonds steunt projecten die actief burgerschap versterken. Steffen de Wolff, adviseur bij het VSB Fonds, neemt de deelnemers in een korte workshop mee in de wereld van fondsenwerving. Het belooft een waardevolle avond te worden die zeker wat oplevert".

De Engel heeft voor deze avond haar locatie ter beschikking gesteld. Deze afspraak is het resultaat van de geslaagde match.

"Ik kijk terug op een mooie avond. Dank jullie wel voor de gastvrijheid.

Het was een druk bezochte avond

Met interesse voor fondsenwerving maar ook voor elkaars initiatieven. Mooi!

Een avond waar ook weer andere matches zijn ontstaan", aldus Jolanda Westrum