Ontmoetingsplaats voor betrokken ondernemen

'Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is gericht op het versterken van de verbinding tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, door middel van kennis, menskracht, middelen en netwerken. Zonder winstoogmerk maar wel met oog voor elkaars belangen. Het achterliggende idee bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is dat bedrijven een onlosmakelijk onderdeel zijn van de lokale samenleving en hiermee een groot effect hebben op hun omgeving.'

website: VCH

De Engel en de Vrijwilligerscentrale Huizen: een geslaagde match tijdens het maatschappelijk diner januari j.l.

De eerste activiteit in het kader hiervan was de presentatie over fondsenwerving.

Financiële middelen voor jouw project of fonds vinden?

Vrijwilligerscentrale Huizen organiseerde dinsdag 4 juni een gratis informatie avond voor verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven uit Huizen, met als thema fondsenwerving.

Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen: “Verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven hebben vaak prachtige plannen of ideeën om Huizen nog aantrekkelijker of leefbaarder te maken. Vaak ontbreken hiervoor de (financiële) middelen. Daarom organiseren wij deze informatie avond in samenwerking met het VSB Fonds”.

Het VSB Fonds steunt projecten die actief burgerschap versterken. Steffen de Wolff, adviseur bij het VSB Fonds, neemt de deelnemers in een korte workshop mee in de wereld van fondsenwerving. Het belooft een waardevolle avond te worden die zeker wat oplevert".

De Engel heeft voor deze avond haar locatie ter beschikking gesteld. Deze afspraak is het resultaat van de geslaagde match.

"Ik kijk terug op een mooie avond. Dank jullie wel voor de gastvrijheid.

Het was een druk bezochte avond

met interesse voor fondsenwerving maar ook voor elkaars initiatieven. Mooi!

Een avond waar ook weer andere matches zijn ontstaan", aldus Jolanda Westrum