De Engel biedt door het jaar heen momenten van bezinning en verdieping. De ontmoetingen op zondagmorgen zijn divers, het zijn overdenkingen, verhalen of voordrachten, afgewisseld met bijvoorbeeld klank- en klankschaalconcerten, meditatie of sacrale dansen.

Bijna altijd is er een thema aan verbonden en staat onderstaand vermeld. De ontmoetingen beginnen telkens om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven. Namens alle (gast)voorgangers, begeleiders of sprekers van deze ontmoetingen: wees welkom!

Op deze ochtend doen we Sacrale Dansen op klassieke, religieuze en andere muziek onder leiding van Mariëlle en Judith. Vooral zullen we dansen op muziek van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach. Jan Hilhorst leest de teksten.

16 december - Sacrale dans met Mariëlle Bijl, Judith van Wakeren en Jan Hilhorst

Op deze derde zondag van de Advent bevinden we ons al heel dicht bij de winterzonnewende, de kortste dag van het jaar, waarbij de zon het verst van ons af staat. Dit is de langste nacht van het jaar. In landen die noordelijker zijn dan Nederland zijn de nachten nog langer. In oeroude tijden werd tijdens midwinter de terugkeer van het licht en het weer langer worden van de dagen gevierd. Elementen van dit lichtfeest vinden we terug in het christelijke kerstfeest.

In de donkere Adventstijd kijken we uit naar de terugkeer van het licht. We bereiden ons voor op de geboorte van Jezus, die het Licht van de Wereld genoemd wordt. We gaan op zoek naar de inhoud en betekenis van het kerstfeest, dat door de commercie gekaapt wordt.

Maandag 24 december - 21.00 uur - Sfeervolle Kerstviering met Elske Bast-Fokkema

Er zal gemusiceerd worden door Harry Schram, piano en Gerald Kroon, cello. Voor af zingen we bekende kerstliederen.

Het thema van deze Kerstvieringis KWETSBAARHEID.

'De crocus wijst beton zijn grens. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.'

Okke Jager.


Na afloop van de viering is er Kerstbrood en Glühwein

6 januari - Maarten Kruimer/Huib Hockers - Nieuwjaarssamenkomst in het teken van nieuwe wegen

In deze eerste samenkomst van 2019 zullen Maarten en Huib stilstaan, of misschien meer nog fysiek, emotioneel en mentaal bewegen, over de drempel van het nieuwe jaar waaraan dan tevens de symbolische betekenis van het gaan van nieuwe wegen kan worden gegeven.

Bewust leven vraagt van ons om open te (blijven) staan voor verandering en vernieuwing en dat zullen Maarten en Huib tijdens deze samenkomst langs verschillende kanten belichten door o.a. bewust binnenkomen en plaatsnemen, liturgische en muzikale elementen en tenslotte weer de overgang maken van ritueel naar 'gewoon' samenzijn en weer naar buiten gaan om ieders eigen nieuwe weg te gaan.

20 januari - Harry Schram

‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een tegenover geven’.

In deze overdenking gaat het over bovengenoemde tekst uit Gen. 2: 18 die voor Harry, in zijn manier van denken, centraal staat. Het gaat daarbij om vier belangrijke woordjes: Niet/lo; alleen/levado; een helpend iemand/ezer; tegenover/keneghdo.

Met deze woordjes wil hij graag gaan stoeien en met de aanwezigen in gesprek gaan.

Het woordje 'niet' komt hier voor het eerst voor in de bijbel, dat is iets bijzonders. Het woordje alleen zegt veel over hoe de mens is bedoeld. Dat kan een aardige discussie oproepen.

Een 'helpend iemand' betekent dus niet iemand die aan het aanrecht mag staan, maar die meer in zijn/haar mars heeft dan ons altijd is voorgehouden.

Tot slot het woordje 'tegenover', dat een heel bijzondere invulling van de mens betekent. De medemens staat dus niet achter of naast iemand, maar recht tegenover mij. Vanuit deze vier woordjes krijg je een totaal ander zicht op wat mensheid in de bijbel betekent. Niet slecht, niet zondig, maar zoals hij of zij bedoeld is.

Kom luisteren en praat mee over een onderwerp dat ons allen aangaat.