Mijn kerk

De Engel - Wat vinden leden, vrienden en andere betrokkenen?

Pietertje, lid:

De Engel is een kleine vitale gemeenschap. Ik ontleen er veel energie aan.

Hansje, oud-bestuursvoorzitter, lid:

De Engel is voor mij alles! Belangrijke gebeurtenissen in mijn leven speelden zich hier af, zoals bijvoorbeeld het huwelijk met mijn man Henk en nog niet zo heel erg lang geleden zijn uitvaart.

Ik ervaar een innige verbonden met deze bijzondere plek.

Meara, verhalenverteller op de ontmoetingen op zondagmorgen:

De Engel is een plek waar mensen in de drukte van alle dag in verbinding kunnen komen met hun eigen Godsbeleving. Het belang daarvan is in de tijd van nu samen te Zijn en samen te Leven.

Yda,vrijwilligster, lid:

De Engel is voor mij een ontmoetingsplaats, waar je lief en leed kunt delen.

Mieke, koster, lid:

Ik kom uit een warm en liefdevol nest, maar aan geloof of religie werd niet veel gedaan, terwijl ik wel een paar oude huwelijksbijbels uit 1013 en 1944 van mijn familie heb geërfd.

Omdat ik met geen geloofsuiting opgroeide deed ik er zelf ook niets aan.

Totdat ik tijdens mijn werk, ik was toen midden dertig, waarvoor ik ook naar België moest, op een Mariabeeld in een kapelletje langs de weg stuitte. En telkens als ik daar in de buurt was ging ik in mijn lunchpauze daar mijn boterhammetje opeten. Ik vond er inspiratie en kracht, waardoor ik ging beseffen dat er meer zou kunnen zijn tussen hemel en aarde. Er sprong, bij dat Mariabeeld, een vonkje over of werd er een zaadje geplant. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Een ommekeer. Het was niet zo dat ik daarna meteen kerken ging bezoeken of anderszins op zoek ging. Het besef was voor mij voldoende.

De ziekte en het overlijden van mijn geliefde was ook een draaipunt, in die zin dat er niets meer vanzelfsprekendheid was voor mij. Er kon zomaar iets gebeuren, waardoor de grond onder je vandaan valt. En dan?

Enkele jaren later werd ik gevraagd om koster in De Engel te worden, dat heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb dat zelf gestalte moeten geven, want er is niet zoiets als een kosterschool.

En ik merkte dat ik gevoed werd door wat er is: de ontmoetingen op zondagmorgen en het aanbod van het culturele programma. Maar vooral het samenzijn met de andere vrijwilligers, waarbij we samen voor De Engel zorgen. Ook vind ik het een ‘cadeautje’ als ik mag assisteren bij huwelijken en begrafenissen. Kortom: De Engel voedt mij op alle vlakken.

Maria, bestuursvoorzitter, vriend:

De Engel is voor mij een plek waar ik, samen met anderen, een bedding mag maken voor het besef van of het ervaren van Dat, waarin het leven zich manifesteert. God, Stilte, Mysterie, Liefde, Bewustzijn of Leegte kun je het ook noemen. De Engel is wat mij betreft 'een geschenk uit de hemel'.