Zielzicht

Zaterdag 17 juni en 23 september

Waar loop je (steeds) tegen aan in je leven? En hoe zou het zijn om daarin vrij moeiteloos een stap naar meer inzicht of bevrijding te maken?

Systemisch werk is een mooie methode om meer helderheid te krijgen in je vaak onbewuste patronen die je weerhouden om voluit je eigen leven te leiden, je hart te volgen en tot bloei te komen. Het gaat dan vaak om vragen of thema’s waar je al vaker in je leven tegenaan gelopen bent, maar waar je alleen met je gezonde verstand en een open hart nog geen werkelijke verandering in hebt kunnen brengen. Door systemisch te kijken naar je patroon of vraag opent zich moeiteloos een nieuwe mogelijkheid, een onderliggende waarheid die ruimte en inzicht brengt.

De workshop

Op een speelse, ervaringsgerichte manier een stap zetten naar meer helderheid en inzicht in dat wat jou bezighoudt of tegenhoudt. Je krijgt deze middag zicht op wat systemisch werk inhoudt, gaat stapsgewijs ervaren hoe (eenvoudig en interessant) het is om representant te zijn, en je kan een eigen onderwerp of vraag onderzoeken aan de hand van thema-opstellingen in een kleine groep. Daarnaast doen we in de workshop ook gezamenlijk één familie-opstelling voor een deelnemer die een vraag inbrengt (vooraf aanmelden).

Ook als je al wel ervaring hebt met het systemisch werk is deze middag een mooie manier om je weer eens te verbinden met het systemische veld en om een eigen thema op een speelse manier systemisch te onderzoeken.

Praktische info De middag wordt begeleid door Sylvia Monten, in samenwerking met Bert van Rijnberk, Veronika Nab en Mirjam Halkes. Tijd: 13.00- 17.15 uur, inloop vanaf 12.45 uur.

Deelname representant: € 35,- (nog plek) / Vraagsteller, €50,- (al bezet, eerstvolgende mogelijkheid 23 sept). Meer informatie bel met Sylvia Monten 06 – 4169 69 36 of kijk op http://www.zielzicht.nl