De Engel-Vrijzinnig Huizen is een vrijzinnige vereniging. Wij verbinden vrijdenkers en zinzoekers. Religie, filosofie en wetenschap, kunst, cultuur en de natuur inspireren ons. Met elkaar voelen wij ons betrokken bij de maatschappij en willen een positieve bijdrage leveren aan een betere samenleving.

Wat is vrijzinnig?

Vrijzinnigheid is verwondering en openheid. Zij oordeelt niet en staat open voor inspiratie uit andere tradities.

Een vrijzinnig denker is een persoon die niet een bepaalde leer aanhangt, maar zijn of haar eigen antwoord op levens- en zingevingsvragen zoekt.

We ontmoeten in ons leven allemaal mensen die over bepaalde zaken, zeker als het over zingeving en levensvragen gaat, buitengewoon zeker weten en overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Zeer overtuigd van: ‘Zo is het en niet anders.’ Dat kun je opvatten als een dogma. Vrijzinnigen zijn wars van dogma’s. Er zijn namelijk geen kant en klare antwoorden. Vrijzinnigen vinden dat religie, filosofie, wetenschap, kunst en cultuur, elkaar niet uitsluiten, maar juist aanvullen. Ook omdat zij verschillende manifestaties van dezelfde werkelijkheid zijn. Het is toch buitengewoon fascinerend dat we vanuit verschillende invalshoeken: het boeddhisme, christendom, soefisme, taoïsme, kunst en cultuur, om maar wat te te noemen, al eeuwenlang vingerwijzingen krijgen om de zoektocht naar levens- en zingevingsvragen in gang te zetten? Er hoeft geen keuze gemaakt te worden omdat De Engel iedereen de ruimte biedt om zijn of haar eigen spiritualiteit te beleven.