Vriend of lid worden

Iedereen kan lid of vriend van De Engel worden.

Vriendschap

Als vriend van De Engel steunt u ons culturele programma en helpt u De Engel als bijzondere, inspirerende locatie in Huizen, in stand te houden. U ontvangt twee maal per jaar de folder over de culturele activiteiten en u krijgt korting op de toegangsprijs van de culturele activiteiten. Vriendschap kost € 50,00 per persoon per jaar.


Klik hier om het formulier Vriend Worden te downloaden.

Lidmaatschap

Als u lid wordt van De Engel, wordt u lid van Vrijzinnigen Nederland, afdeling Huizen.

Uw lidmaatschap kan bestaan naast een eventueel lidmaatschap van een ander kerkgenootschap omdat De Engel een vereniging is. Met uw jaarlijkse contributie helpt u de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Huizen in stand te houden. U kunt een beroep doen op de pastorale zorg en uiteraard bent u welkom bij alle bijeenkomsten en activiteiten die in De Engel plaatsvinden. Ook krijgt u korting op de toegangsprijs van de culturele activiteiten en ontvangt u twee maal per jaar de folder van het culturele programma. Het lidmaatschap van De Engel bedraagt € 150,-- per persoon per jaar.


Klik hier om het formulier Lid Worden te downloaden.