Pastorale zorg wordt verleend door Joke Werner-van Slooten.
Mocht u nu of in de toekomst behoefte hebben aan een gesprek met haar dan is zij 
bereikbaar via haar e-mailadres info@zininzicht.nl, haar website  http://www.zininzicht.nl 

of telefoonnummer 035-69080908.