De ontmoetingen op zondagmorgen, ook wel overdenkingen of vieringen genoemd, zijn het hart van De Engel en worden afgewisseld met bijvoorbeeld klank- en klankschaalconcerten, meditatie of sacrale dansen.
Bijna altijd is er een thema aan verbonden en staat onderstaand vermeld.


De ontmoetingen beginnen telkens om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Namens alle (gast)voorgangers, begeleiders of sprekers van deze ontmoetingen: wees welkom!


18 november - Klankconcert/meditatie


Carolina Schomper en Ton Akkermans


De mens wordt steeds gevoeliger in deze tijden van verandering. Wij ervaren dat het belangrijk is om met klanken hier op in te spelen en dat er weinig nodig is om tot diepe ontspanning te komen en een mooie reis naar binnen te maken.We spelen dus steeds subtieler en zachter, het gaat meer om de energie van het klankveld dat ons in onze " Zijns" kracht brengt. Om naar binnen te gaan doen we eerst een korte meditatie.

De klanken van de verschillende instrumenten hebben allen hun eigen kwaliteit. De een geeft meer zachte ontspanning, de ander juist meer aarding.

 

Ervaar de stilte door een klankreis te maken en vitaal en ontspannen het concert te verlaten.


2 december - Meara Cloosterman


Een andere kijk op de euro!
 

De mensheid, in haar verlangen naar welzijn en welvaart, streeft al sinds mensenheugenis naar een natuurlijk evenwicht tussen beiden.

In het spanningsveld met zelfbeschikkingsrecht en onbaatzuchtigheid aan de ene kant en macht en hebzucht aan de andere kant is dit verlangen wereldwijd tot in de haarvaten van onze samenleving doorgedrongen.

 

Mede door wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen staan wij aan het begin van een nieuw tijdperk en aan ons is de keuze hoe het leven er nu en in de toekomst op aarde uit zal zien.

Wij zijn als mensheid gezamenlijk verantwoordelijk voor al het leven op aarde. Wij dienen letterlijk en figuurlijk zowel ecologisch als economisch, in onszelf en onze omgeving, het juiste leefklimaat hiervoor te scheppen.

 

In het verhaal waar we deze morgen naar gaan luisteren geven twee jonge mensen gehoor aan dit verlangen naar een natuurlijk  evenwicht en het laat zien hoe zij in hun leven hier op creatieve wijze vorm aan geven. 


‘In het Rijk van weleer zijn de dagen geteld

is mijn Hartenwens zichtbaar versluierd.

Ik ga door de Poort van mijn Verlangen

en ontmoet mijn Wens…’ 16 december - Sacrale dans met Mariëlle Bijl, Judith van Wakeren en Jan Hilhorst


Thema nog niet bekend

Maandag 24 december - 21.00 uur


Sfeervolle Kerstviering met Elske Bast-Fokkema


Er zal gemusiceerd worden door Tosca Roelofsen cello en Harry Schram piano.
Voor af zingen we bekende kerstliederen.

Het thema van dit jaar is KWETSBAARHEID. 


'De crocus wijst beton zijn grens. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.' 
Okke Jager.


U allen van harte welkom!


6 januari  - Maarten Kruimer/Huib Hockers

Nieuwjaarssamenkomst in het teken van nieuwe wegen

In deze  eerste samenkomst van 2019 zullen  Maarten en Huib  stilstaan of misschien meer nog fysiek, emotioneel en mentaal bewegen over de drempel van het nieuwe jaar waaraan dan tevens de symbolische betekenis van het gaan van nieuwe wegen kan worden gegeven.

Bewust leven vraagt van ons om open te (blijven) staan voor verandering en vernieuwing en dat zullen zij  tijdens deze samenkomst langs verschillende kanten belichten door o.a. bewust binnenkomen en plaatsnemen, liturgische en muzikale elementen en tenslotte weer de overgang maken van ritueel  naar 'gewoon'  samenzijn en weer naar buiten gaan om ieders eigen nieuwe weg te gaan.


20 januari - Harry Schram


‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een tegenover geven’.


In deze overdenking gaat het over bovengenoemde tekst uit Gen. 2: 18 die voor Harry, in zijn manier van denken, centraal staat.
Het gaat daarbij om vier belangrijke woordjes:
Niet/lo; alleen/levado; een helpend iemand/ezer; tegenover/keneghdo. 
Met deze woordjes wil hij graag gaan stoeien en met de aanwezigen in gesprek gaan.
Het woordje niet, komt hier voor het eerst voor in de bijbel, dat is iets bijzonders.
Het woordje alleen zegt veel over hoe de mens is bedoeld. Dat kan een aardige discussie oproepen.
Een helpend iemand betekent dus niet iemand die aan het aanrecht mag staan, maar die meer in zijn/haar mars heeft dan ons altijd is voorgehouden.
Tot slot het woordje tegenover, dat een heel bijzondere invulling van de mens betekent. De medemens staat dus niet achter of naast iemand, maar recht tegenover mij.
Vanuit deze vier woordjes krijg je een totaal ander zicht op wat mensheid in de bijbel betekent.
Niet slecht, niet zondig, maar zoals hij of zij bedoeld is.
Kom luisteren en praat mee over een onderwerp dat ons allen aangaat.