De ontmoetingen op zondagmorgen, ook wel overdenkingen of vieringen genoemd, zijn het hart van De Engel en worden afgewisseld met bijvoorbeeld klank- en klankschaalconcerten, meditatie of sacrale dansen.
Bijna altijd is er een thema aan verbonden en staat onderstaand vermeld.


De ontmoetingen beginnen telkens om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Namens alle (gast)voorgangers, begeleiders van, of sprekers op, deze zondagochtenden: wees welkom!


1 oktober - Peter Korver


Houvast: Elk mens zoekt naar houvast in het leven. Waar kan je je aan vasthouden als het moeilijk wordt, als het leven verwarrend is, als je een antwoord zoekt op de vragen die het leven aan je stelt? Nog niet zo lang geleden werd houvast geboden vanuit het geloof dat je met veel mensen om je heen deelde. Op vragen als waar komen wij vandaan, waar gaan we naartoe, wat is goed, wat is kwaad, wat is de zin van het lijden en de dood, daar gaf het christendom antwoorden op. Voor veel mensen is dat kader inmiddels weggevallen.


Vrijzinnigen zijn zinzoekers die te rade gaan bij uiteenlopende tradities en hooguit tijdelijke antwoorden vinden. Waar vinden zij hun houvast? Peter Korver gaat o.m. te rade bij een oud chassidisch verhaal en het lied ‘Even eeuwig’ van Liesbeth List.


Ds. Peter Korver is verbonden aan Vrijzinnigen Nederland Naarden Bussum, de Majellakapel en is predikant bij de Remonstranten in Hilversum, De Kapel.


Tijdens deze overdenking treedt het Walkart koor uit Zeist op. Dit koor bestaat uit 13 vrouwen onder leiding van dirigent Jean Pierre Grendault. De zangeressen worden begeleid door pianiste Rieteke Roodnat.

22 oktober - Universele soefi-dienst met Felix Erkelens en Nadaly de Lege


Onze weg naar heelheid: in de overweging van deze dienst willen we aan de hand van de grote wijsheidstradities zoeken naar wat heelheid is en of er een weg van heling bestaat. Kunnen we onze donkere perioden of ziektes blijven ervaren en eenwording met hetgeen het leven ons biedt. Wat betekent hulp en wat herkennen we onderweg als hulp. De antwoorden op deze vragen zullen zeker te maken hebben met overgave en godsvertrouwen. Maar is lijdzaamheid dan de weg?

De informele soefi-dienst: Tijdens de informele soefi-dienst wordt er een kaars aangestoken die symbool is voor eenheid en goddelijke waarheid en allen eert die het licht van de waarheid hoog houden. Rond het thema worden teksten gelezen uit de wijsheidsboeken van en rondom de grote godsdiensten. Er is een kleine overdenking en er zijn drie prachtige gebeden. Stilte, muziek en een zegen complementeren de dienst.


Omdat wij het vermoeden hebben dat het soefisme als gelijk beschouwd wordt als de islam onderstaande uitleg over het Universeel Soefisme.Het westerse universeel soefisme komt voort uit het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Het soefisme binnen de islam vindt weer zijn oorsprong in de mystieke wijsheidstradities die al vele eeuwen eerder waren ontstaan.

Het universeel soefisme erkent dat de grote culturen hun eigen religieus antwoord op het menselijk bestaan hebben ontwikkeld en dat de essentie van die antwoorden gelijk is aan elkaar. Het mystieke element wordt gevormd doordat het zich niet richt op de kerkelijke structuur en liturgie, maar op een directe beleving van de Eenheid of de Ene.

Allerzielen donderdag 2 november om 20.00 uur

met Joke Werner-van Slooten

Vandaag gedenken we onze overleden geliefden. Dit gebeurt met een bloemenritueel en het noemen van namen. Graag zelf bloemen meebrengen.


Dietrich Bonhoeffer's gedicht 'Afscheid nemen' is uitgangspunt bij deze herdenking.

Afscheid nemen


Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.
Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde.
Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is
niet te vergeten…
is moeizaam de draden losmaken en uit het spinrag
der belevenissen loskomen en achterlaten
en niet kunnen vergeten…


Zondag 12 november - Elske Bast-Fokkema


Wonderverhalen: De moderne mens gelooft niet meer in wonderverhalen. Het tweede testament staat er wel vol van, maar wat moeten wij er mee in deze tijd? Een blinde ziet opeens weer, een lamme kan plots lopen, een zieke geneest op onverklaarbare wijze, enz. Doen wij deze verhalen af met 'onzin, kan niet waar zijn'.
Verhalen… hoe dikwijls vertellen wij elkaar verhalen: over ons leven, over onze ervaringen. Laten we steeds weer luisteren naar elkaars verhalen, verteld door mensen, vroeger en nu. Misschien krijgen we dan, af en toe, iets van het mysterie van het leven in het zicht. Het is goed om ruimte in jezelf te scheppen, om open te staan, je te laten confronteren met die verhalen. Op deze zondagochtend staan we stil bij zo’n 'wonderverhaal'. Een verhaal vol met symbolen, vele lagen en diepere betekenissen. U vindt het in Johannes 5 de eerste 18 verzen.


26 november - Sacrale dans

Deze laatste zondag van november is het Eeuwigheidszondag. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, er wordt zowel achteruit naar het verleden, als vooruit naar de toekomst gekeken. De Advent begint dit jaar op de eerste zondag van december.

Volgens het Liedboek der kerken hoort lied 749 bij de eeuwigheidszondag. We laten ons inspireren door het refrein van dit lied: 

'Ik zing, als ellende komt,
ik zing, als ik win,
ik zing, als het tegenzit
en zelfs als ik val,
ik zing, want U houdt mij vast,
ik zing, want U helpt,
ik zing, want U hoort mij Heer'


Onder leiding van Mariëlle Bijl en Judith van Wakeren doen we Sacrale Dansen op klassieke, religieuze en andere muziek. Jan Hilhorst leest de teksten.


10 december - Church tour Frank Nicolaas


Let op! Aanvang 11.00 uur, kosten € 5,00

Valt onder het culturele programma, kijk voor meer info op de betreffende pagina

24 december - Harry Schram


Kerstviering om 21.00 uur


Meer informatie volgt t.z.t.
Afbeelding: He Qi