De Engel-Vrijzinnig Huizen biedt u door het jaar heen momenten van bezinning, inspiratie en rust. Even een pas op de plaats in ons mooie en sfeervolle kerkje.Stilte in de chaos om ons heen. Om te reflecteren, afstand te nemen, van nagaan misschien ‘Waar sta ik nu, wat vraagt mijn aandacht? Wat wil het leven van mij?’ De overdenkingen van (gast)voorgangers en anderen op zondagmorgen kunnen u wellicht helpen bij het vinden van een antwoord. Op zowel religieus als cultureel gebied wordt de mogelijkheid geboden om naar binnen te keren in een wereld die altijd op ‘buiten’ gericht is, op goed kunnen presteren. Op doen en moeten... Bij een klankconcert bijvoorbeeld is dat niet aan de orde. Er hoeft niets anders dan op een matje te gaan liggen en te ervaren wat de klanken met je doen. Ook bij een sacrale dans is er muziek en beweging die van binnenuit wil resoneren wat zich voordoet. 

De Engel  is een geloofsgemeenschap waarin we iedereen vrij van oordeel over individuele achtergrond, levensgeschiedenis of geloof welkom heten. Want met een grote verscheidenheid aan geestelijk voedsel zijn we namelijk in staat ieders verschillende behoefte en smaak te bevredigen. En het een is niet beter of slechter dan het andere. Wij koesteren die diversiteit en staan open voor nieuwe ideeën en bronnen. In dat kader vinden er allerlei activiteiten plaats op het gebied van spiritualiteit, kunst, cultuur, filosofie en wetenschap.


Voor het religieuze programma putten wij uit Westerse en (ook) Oosterse tradities, klassieke en eigentijdse bronnen en verhalen en uit onze eigen spirituele ervaring. Om de week is er op zondag om 10.30 uur een samenkomst die wordt geleid door een (gast)voorganger, afgewisseld met bijvoorbeeld klankschaal concerten, sacrale dansen of meditatie. Het overzicht is te vinden op de pagina Ontmoetingen op zondagmorgen.


Het culturele programma bestaat uit concerten, voordrachten en lezingen over eigentijdse, actuele onderwerpen. De culturele activiteiten voor najaar 2017 staan op pagina Cultuurprogramma.
De Engel is tevens een ideale locatie voor cursussen, trainingen en kleinschalige bijeenkomsten met een ritueel karakter, zoals bijvoorbeeld een huwelijks-, doop- of afscheidsceremonie. 
Kijk op  pagina Verhuur en TrouwlocatieDe Engel is een van de zevenenveertig plaatselijke afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Voor meer informatie:

www.vrijzinnigen.nl.Desktop Site