De Engel-Vrijzinnig Huizen biedt u door het jaar heen momenten van bezinning, verdieping, inspiratie, stilte en rust. Even een pas op de plaats in ons mooie en sfeervolle kerkje.Stilte in de chaos om ons heen. Op zowel religieus als cultureel gebied wordt de mogelijkheid geboden om naar binnen te keren in een wereld die altijd op ‘buiten’ gericht is

De Engel  is een geloofsgemeenschap waarin we iedereen vrij van oordeel over individuele achtergrond, levensgeschiedenis of geloof welkom heten. Want met een grote verscheidenheid aan geestelijk voedsel zijn we namelijk in staat ieders verschillende behoefte en smaak te bevredigen. En het een is niet beter of slechter dan het andere. Wij koesteren die diversiteit en staan open voor nieuwe ideeën en bronnen. In dat kader vinden er allerlei activiteiten plaats op het gebied van spiritualiteit, kunst, cultuur en filosofie.Voor ons religieuze programma putten wij uit Westerse en (ook) Oosterse tradities, klassieke en eigentijdse bronnen en verhalen en uit onze eigen spirituele ervaring. Om de week is er op zondag om 10.30 uur een samenkomst die wordt geleid door een (gast)voorganger, afgewisseld met bijvoorbeeld klank- en klankschaalconcerten, sacrale dans of meditatie. Het overzicht is te vinden op de pagina Ontmoetingen op zondagmorgen.


Ons culturele programma bestaat uit concerten, voordrachten en lezingen over bijvoorbeeld mystiek, spiritualiteit of eigentijdse, actuele onderwerpen. De culturele activiteiten voor voorjaar 2018 staan op pagina Cultuurprogramma.

Via die pagina kunt u zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief.De Engel is tevens een ideale locatie voor cursussen, trainingen en kleinschalige bijeenkomsten met een ritueel karakter, zoals bijvoorbeeld een huwelijks-, doop- of afscheidsceremonie. 

Kijk op  pagina Verhuur, Trouwlocatie en de afbeeldingen op de fotopagina's. 

De Engel is een van de zevenenveertig plaatselijke afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Voor meer informatie:

www.vrijzinnigen.nl.Desktop Site