De Engel-Vrijzinnig Huizen.

Wat is vrijzinnig?

Vrijzinnigheid is verwondering en openheid. Zij oordeelt niet en staat open voor inspiratie uit andere religieuze tradities.

Een vrijzinnig denker is een persoon die niet een bepaalde leer aanhangt, maar zijn of haar eigen antwoord op levens- en zingevingsvragen zoekt.
We ontmoeten in ons leven allemaal mensen die over bepaalde zaken, zeker als het over zingeving en levensvragen gaat, buitengewoon zeker weten en overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Zeer overtuigd van: ‘Zo is het en niet anders.’ Dat kun je opvatten als een dogma. Vrijzinnigen zijn wars van dogma’s.
Vrijzinnigen zijn benieuwd. Zij hebben geen kant en klare antwoorden. Zij vinden dat geloof, wetenschap, kunst en cultuur, elkaar niet uitsluiten, maar juist aanvullen. Omdat zij verschillende manifestaties van dezelfde werkelijkheid zijn.


Het is toch buitengewoon fascinerend dat we vanuit verschillende invalshoeken- het boeddhisme, christendom, soefisme, taoïsme, om er maar een paar te noemen, al eeuwenlang vingerwijzingen krijgen om de zoektocht naar het Mysterie in gang te zetten?

De Engel is er dan ook voor iedereen. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden.
De Engel geeft anderen de ruimte om hun eigen spiritualiteit te beleven. Een samenkomst in De Engel hoeft ook niet per se het thema ‘geloven’ te dragen. Een ontmoeting in het kader van kunst en cultuur, zoals een concert of een lezing vindt zij even waardevol als de tweewekelijkse zondagse ontmoetingen.