Kunst en cultuur


Een inspirerende spreker, een meeslepend concert of een ontroerende voordracht… u kunt ervoor terecht in De Engel.

De culturele activiteiten van De Engel tillen u even boven de alledaagse werkelijkheid uit. Ze stemmen tot nadenken, bieden inspiratie, laten u genieten. Vaak is een bijeenkomst in de Engel een gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met een denkwereld, een kunstzinnige of religieuze stroming of een muziekgenre dat u nog niet kent. Er is altijd een pauze met (gratis) koffie en/of thee.
Reserveren is mogelijk via info@engel-huizen.nl.

We zien graag dat u een vaste bezoeker van De Engel wordt en hopen u regelmatig te kunnen begroeten.


NAJAAR 2017

Zondag 19 november om 15.00 uur 


‘Passie, virtuositeit, levenslust en melancholie’ door Odessa.
Klezmer- en zigeunermuziek, tango, wals, gipsy, Roemeens en Hongaars.
Odessa is is Koos Koopmans op de viool,enJoost van Son op de accordeon. Samen met zangeres Rolinha Kross presenteren ze een concert met een inspirerende melange van Jiddische liederen en Sefardische liefdesliederen met de typische Klezmer muziek. Met haar prachtige stem en haar persoonlijke presentatie krijgt Rolinha elke zaal aan haar voeten.

 

www.violisten.nl


Kosten: € 12,50

‘Voeding voor de ziel’ : ‘Onderscheidingsvermogen, Liefde en liefde, Anatomie van het kwaad’
Een drieluik door Jaap Voigt op 14, 21 en 28 november om 20.00 uur

Jaap Voigt (1941) heeft in zijn werkend leven een groot aantal functies uitgeoefend: leraar, persoonlijke coach, ontwerper van meerjarige leergangen, trainer van groepen, therapeut ten aanzien van gewetensproblemen voor mensen in functies die macht uitoefenen, werken met PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) bij militairen. Hij werkte als extern adviseur, in vele organisaties en overheidsinstellingen. In 1984 was hij mede-oprichter van het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie), dat in 2001 overgedragen werd aan de volgende generatie en nu werkzaam is onder de naam: ‘ITIP School voor Leven en Werk’ in Zutphen.

Al meer dan veertig jaar wordt hij geïnspireerd door het Taoïsme. Hij vertaalde in 2003* de Dao De Jing van Lao Zi uit het Chinees.
In 2008 schreef hij ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’ met foto’s van
Hapé Smeele. **
Sinds 2010 heeft hij zich toegelegd op de Chinese Innerlijke Alchemie. Samen met anderen vertaalde hij ‘The Inner Teachings of Taoism’ van Chuang Po Tuan en Lui I Ming en schreef daarbij een commentaar die de tekst in de huidige tijd plaatst.
Van 2009 tot en met 2014 verbleef Jaap langere periodes in de Himalaya. Daar heeft hij de Indiase bronboeken bestudeerd en zich toegelegd op meditatie. Het bleek dat dit zijn inzichten in het alchemistisch proces sterk verdiepte.

Alle labels van functies zijn inmiddels verdwenen en hij praat nu graag over wat hem
bezighoudt. Deze drie lezingen zijn daar onderdeel van.

* in 2010 is een heruitgave gedrukt bij uitgeverij Nachtwind
** inmiddels vierde druk bij uitgeverij Nachtwind

  

Tweede lezing Jaap Voigt dinsdag 21 november om 20.00 uur Liefde en liefde’


Dat er een Onnoembare Eenheid is die alles in de zichtbare en onzichtbare werelden heeft voortgebracht is een uitgangspunt van iedere religie. Deze Onnoembare Eenheid wordt ook vaak Liefde genoemd.

Het wezen van Liefde is dat het in zichzelf rust en niets of niemand nodig heeft. Wij ervaren dat soms als we volkomen in ons element zijn. Dan is ons handelen, ons doen en laten, volkomen vanzelfsprekend en er wordt een heerlijke tijdloosheid ervaren. Zo zouden we altijd wel willen zijn!

Een ander wezenlijk element van Liefde is dat Het zichzelf wenst uit te drukken. Zo maar, om niet, zonder enige doelstelling. En alles wat Liefde uitdrukt wordt geboren, groeit, gaat weer dood en keert terug in de schoot van Liefde waar het oorspronkelijk vandaan kwam. Dat geldt voor alle levende wezens en alle materie hier op aarde.

 

Nu blijkt na de geboorte dat de aarde een vreemde plek is, waar vrijwel meteen de oorspronkelijke Eenheid, de Liefde, vergeten wordt en de menselijke conditionering een alles bepalende rol gaat spelen in het leven. De Liefde met een grote L wordt toegeëigend door de persoonlijkheid die het gevolg is van deze conditionering.

En dan wordt de Liefde met een grote L liefde met een klein l. 
Door die liefde met een kleine l wordt door de geconditioneerde mens van oudsher omgeven met prachtige verhalen, die niet waar blijken te zijn. Dat wil zeggen dat conditioneringen van de persoonlijkheid zoals afscheiding van anderen, begeerte en haat, angst voor de dood en alle menselijke verhoudingen rond de drie grote thema’s macht, seksualiteit en geld, er toe leiden dat de liefde in dienst komt te staan van eigenbelang.


Kosten: € 7,50

 

 

Derde lezing Jaap Voigt dinsdag 28 november om 20.00 uur ‘Anatomie van het Kwaad’


Tijdens het proces van de-conditionering wordt de mens geconfronteerd met tegenkrachten, ook wel ‘het kwaad’ genoemd. In de eerste instantie worden deze krachten gelokaliseerd in de buitenwereld en waant de mens zich slachtoffer van die krachten. 

Hoewel dat tot op zekere hoogte waar is blijkt uit die houding nooit een oplossing, in de zin van een wezenlijke vervulling, voort te komen. Hoe dichter bij huis de tegenkrachten komen, bijvoorbeeld in de vriendenkring of de eigen familie, hoe lastiger het wordt. En de laatste slag is om de tegenkrachten in onszelf te herkennen en te transformeren. De kracht op zich hoeft niet verloren te gaan, maar dient een andere aanwending te krijgen.

 

De verschillende gezichten en de werking van de tegenkrachten worden behandeld en wat een combinatie van verschillende tegenkrachten teweeg kan brengen. Daarmee zien wij de huidige toestand van de wereld op alle lagen, van mondiaal naar onszelf, onder ogen en proberen wij ons daartoe te verhouden.
Want na herkenning van de tegenkrachten wordt het ompolingsproces in deze lezing behandeld. 


Afbeelding: de gevallen wereld (kunstenaar onbekend)

Verdere vragen die aan de orde komen zijn: Leven wij in een gevallen wereld en wat houdt dat in? Wat kunnen wij nog doen als mens? In hoeverre hebben wij als mens een God gemaakt omdat het mens-zijn zo moeilijk is of bestaat er ook een God die alles geschapen heeft, inclusief de voor de mens niet te begrijpen situaties zoals de moordpartijen in de geschiedenis, honger, vluchtelingen, concentratiekampen enz. en als laatste: hoe komen wij tot stilte waarin wij kunnen luisteren naar wat het Leven, God, van ons vraagt?


Kosten: € 7,50Zondag 3 december om 15.00 uur


Russisch concert door het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor met bayanist Evgeny Suvorkin en zangeres Tatjana Maslova


Het NHBM werd in 1993 opgericht en telt 22 leden. Het koor staat onder de deskundige leiding van Sergé Latychev. Hun repertoire bestaat uit liturgische gezangen uit de traditie van de Russisch orthodoxe kerk en volksliederen uit Rusland en de Oekraïne. Evgeny Suvorkin en Tatjana Maslova zullen samen met het koor optreden. 


www.nhbm.nl


Kosten: € 12,50

Het optreden van het NHBM  is mogelijk gemaakt door een donatie van Stichting Energiebesparing Huizen/Kringloopwinkel Huizen, Bakboord 70A

 

Er is tegelijkertijd vanaf het optreden van het NHBM een bijzondere expositie van iconen, gemaakt door Gerda de Boer en haar cursisten, die duurt tot eind december.

Zondag 17 december is De Engel vanaf 12.00 tot 17.00 uur open om deze expositie in alle rust te kunnen bekijken.


www.artietorbi.nl'Moeder Gods met kind':  icoon geschilderd door Gerda de Boer

Zondag 10 december om 11.00 uur 


‘Church-tour’ met Frank Nicolaas


Frank Nicolaas is een veelzijdig muzikant en singer-songwriter en begeleidt zichzelf op tal van instrumenten. Hij componeert en speelt muziek, van folk tot country & western met een vleugje klassiek. Met zijn church-tour 2016/2017 treedt hij op in bijzondere kerkjes door heel Nederland, waarbij hij samen met violiste Mirte de Graaff een gevarieerd repertoire van eigen werk brengt: bewogen ballads met aangrijpende thematiek over repressie, geloof en het vrije woord.

 

www.franknicolaas.nl


Kosten: € 5,00