Kunst en cultuur


Een inspirerende spreker, een meeslepend concert of een ontroerende voordracht… u kunt ervoor terecht in De Engel.

De culturele activiteiten van De Engel tillen u even boven de alledaagse werkelijkheid uit. Ze stemmen tot nadenken, bieden inspiratie, laten u genieten. Vaak is een bijeenkomst in de Engel een gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met een denkwereld, een kunstzinnige of religieuze stroming of een muziekgenre dat u nog niet kent. Er is altijd een pauze met (gratis) koffie en/of thee.
Reserveren is mogelijk via info@engel-huizen.nl.

We zien graag dat u een vaste bezoeker van De Engel wordt en hopen u regelmatig te kunnen begroeten.
VOORJAAR 2018 start op 4 maart

'Gidsen voor een innerlijk leven nu' door Wendela Vuylsteke.


Een drieluik over de spiritualiteit van Thomas Merton, Henri Nouwen en Etty Hillesum.

De rode draad van het drietal Etty Hillesum, Henri Nouwen en Thomas Merton is eigenlijk dat ze ons tonen, ons laten meebeleven, dat de innerlijke weg, de weg van de spiritualiteit dus, geen gebakken eitje is, maar óok een worsteling.
Ook waren zij alle drie in staat om hun gedachtegoed te verwoorden en aan ons kenbaar te maken middels brieven, dagboeken en autobiografieën.


Drie lezingen: zondag 4 maart (Thomas Merton), zondag 18 maart (Henri Nouwen’ om 11.00 uur en zondag 29 april de Etty Hillesum-dag vanaf 11.00 uur.
Aansluitend aan de laatste lezing over Etty is er een lunch met belegde broodjes en sandwiches in de tuinzaal van De Engel. Na deze pauze is er om 14.00 uur een optreden door klarinettist Michel Marang en celliste Aleksandra Kaspera met melancholieke klezmermuziek.
Na afloop van dit muzikale optreden is er nog koffie en thee.

Vuylsteke is geestelijk begeleider, opgeleid aan het Titus Brandsma Instituut. Zij heeft een consultatiepraktijk voor mensen die willen groeien in hun eigen spiritualiteit en geeft lezingen, workshops en voordrachten op dit gebied.


De drie lezingen horen bij elkaar, maar zijn eventueel ook afzonderlijk te volgen. De kosten voor deze drie lezingen zijn samen € 20,00 i.p.v. € 7,50 per lezing. Wilt u voor deze 3 lezingen reserveren, dan vragen wij u zich vooraf op te geven via info@engel-huizen.nl 


Eerste lezing 'Thomas Merton' zondag 4 maart om 11.00 uur  uit het drieluik 'Gidsen voor een innerlijk leven nu' 


“Laat u geen leraar noemen, want één is uw leraar: de Christus” Mt. 23,10.

Willen we Merton op een dieper niveau leren kennen dan is het goed om enkele van zijn eigen woorden tot ons door te laten dringen. In het volgende geeft hij aan wat voor hem het wezenlijke is om hem - en natuurlijk ieder mens - echt te leren kennen:

‘…als je mij wilt leren kennen, vraag me dan niet waar ik woon,

of wat ik graag eet, of hoe ik mijn haar kam,

maar vraag me waar ik voor leef, tot in details,

en vraag me wat, volgens mij, me weerhoudt om volop te leven

voor datgene waar ik voor leef.’


Happiness:

‘Happiness is not a matter of intensity but of balance,
 order,ythm and harmony’

In de lezing gaan we in op het leven en het gedachtegoed van Merton dat al zoveel mensen in Oost en West in vervoering bracht en dat ons nog steeds kan inspireren. 


Kosten: € 7,50

 

Zondag 11 maart om 15.00 uur
Spannend en vitaal ‘Gekust door de eeuwigheid’
door Lenny Kuhr
Zij zegt er zelf over: ‘Deze voorstelling steunt op twee pilaren. De ene is het diepe heimwee dat ik als kind voelde en dat de grondtoon is van ieder mens. De tweede pilaar is: waar trekt dat heimwee ons naar toe?  Een spannende ontroerende en vitale voorstelling die menig hart zal raken, zowel om de inhoud en de zeer persoonlijke verbindende teksten als door de muziek die zich zeer transparant, vurig en verfijnd laat horen. Er wordt met minimale geluidsversterking gewerkt.Links en rechts van mij staan mijn fysieke steunpilaren waar ik niet over hoef op te scheppen, want dat ze briljant zijn, dat is te horen. Rechts van mij Reinier Voet op gitaar en links van mij Mischa Kool op basgitaar.’ 


Reserveren is noodzakelijk via info@ engel-huizen.nl  


Kosten: € 12,50

 

Tweede lezing 'Henri Nouwen' zondag 18 maart om 11.00 uur uit het drieluik 'Gidsen voor een innerlijk leven nu'

Henri Nouwen: je bent geliefd!
Henri Nouwen, een Nederlandse priester, een getalenteerde schrijver en gevierde hoogleraar in Amerika, geniet van het leven. En dan, op een dag, besluit hij zijn leven drastisch om te gooien: hij wordt pastor in Canada bij een gemeenschap van zwaar gehandicapte mensen. 
Hij krijgt er de zorg bij voor een man, Adam geheten, die niet kan spreken,  niet kan bewegen en  aan toevallen lijdt. Van deze Adam, leert Henri de les van zijn leven: dat hij, Henri, God gemakkelijk vereenzelvigt met schoonheid en niet met het rauwe leven. Hier merkt Henri tot zijn verbijstering dat hij God in feite altijd heeft ontlopen. Dat hij eigenlijk God zélf niet wilde ontmoeten zolang hij zijn verdriet om een diepe afwijzing bij God weghield en dat niet met Hem wilde doorleven. Wie om zichzelf heenloopt, loopt ook om de plekken heen waar God je wil ontmoeten en wil bevrijden van jouw kruis.  Terugkijkend zag Henri het pas: ondanks al zijn uiterlijke successen in Amerika was het toch van binnen een soort goede vrijdag gebleven van verbittering, angst en heimelijk mokken en was het maar geen Pasen geworden.
Het mag duidelijk zijn: het werd voor Henri een hele ontdekkingstocht in de Liefde.
Deze manier van geloven, niet het lijden verheerlijken maar doorléven om tot nieuw leven te komen, krijgt gelukkig steeds meer aandacht. God wil niets liever dan ons bevrijden in de diepte van iets waarvan we onszelf maar niet kunnen bevrijden. Zijn vraag is: laten wij dat toe?
 In deze meditatieve bijeenkomst, met kleine deelgroepjes staan we stil bij de liefde van God, de eerste liefde, voor ieder van ons, niemand uitgezonderd.  Herkennen we iets van Henri’s zoektocht in ons eigen leven? Wat zijn onze belemmeringen bij het onthouden van het geliefd -zijn en wat helpt ons bij het hechten aan die liefde?
En wat zijn Henri’s praktische handreikingen? 


Kosten: € 7,50

 

 

E T T Y  H I L L E S U M- D A G 
Zondag 29 april vanaf 11.00 uur


Deze dag begint om 11.00 uur met de d
erde lezing 'Etty Hillesum'  uit het drieluik 'Gidsen voor een innerlijk leven nu'. 

Aansluitend is er een lunch, gevolgd door een concert van melancholieke klezmer muziek.  

Voorafgaand aan de herdenkingen begin mei, is er deze lezing. 
In twee en een half jaar tijd heeft Etty brieven geschreven waarin zij blijk geeft van een groei van innerlijke onrust, van een chaotische jeugd naar ordening in de liefde. We kunnen het nalezen, haar stapsgewijze persoonlijke en spirituele groei, een omvorming in liefde. Zij heeft het niet bij het schrijven gelaten. In Amsterdam, in Westerbork en in Auschwitz gaf zij die spiritualiteit daadkracht: 'zij léefde, zij wérd liefde', zeggen ooggetuigen, 'zij gaf licht in alle wanhoop en lelijkheid'. 
Haar boeken zijn richtingaanwijzers geworden, internationale bestsellers, voor mensen die willen groeien naar ordening, diepgang, rust en liefde. Wij kunnen nalezen hoe Etty dat deed als gewoon mens van vlees en bloed, hoe ze groeide en hoe zij kwaad in goedheid kon gaan composteren op de vierkante meter.


Binnen in me zit een heel diepe put.
En daarin zit God. Soms kan ik erbij.
Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven.
Dan moet hij weer opgegraven worden.
 
Ik stel me voor, dat er mensen zijn, die bidden met hun ogen naar de hemel geheven.
Die zoeken God buiten zich.
Er zijn ook mensen, die het hoofd diep buigen en in de handen verbergen,
ik denk, dat die God binnen in zich zoeken. 

 

 (Uit: 26 aug. 1941 Dinsdagmiddag) (P.97)


Aansluitend om ca. 12.30 uur is er de lunch met soep en broodjes in de tuinzaal van De Engel. 


I.v.m. onze inkopen, graag reserveren als u wilt deelnemen aan deze lunch via info@engel-huizen.nl.  

Zondag 29 april om 14.00 uur
Melancholieke klezmer door Michel Marang en Alexandra Kaspera


In vervolg op de lezing van Etty Hillesum wordt  na de lunchpauze melancholieke klezmermuziek gespeeld door klarinettist Michel Marang en celliste Aleksandra Kaspera.


Marang studeerde klarinet bij Walter Boeykens en Hans Deinzer. Hij specialiseerde zich, naast bezigheden in klassieke muziek, klezmer en theater, in hedendaagse muziek. Hij speelde klezmer op festivals in Amsterdam, Berlijn, Moskou, Odessa, New York en Philadelphia. Hij maakt deel uit van de groepen Odessa en L’chaym.

Hij schreef klezmer arrangementen naar aanleiding van het boek 'A vanished world'van auteur Roman VishniacKaspera is geboren in Riga, Letland. In 2008 studeerde zij af met een bachelor’s diploma aan de Jazeps Vitols Letse Muziekacademie. In 2012 studeerde ze cum laude af voor haar master diploma. Tijdens haar masterstudie kreeg zij gelegenheid stage te lopen bij het Gelders Orkest en het Nederlands Symphonieorkest. Aleksandra is ook actief als solo celliste en geeft concerten door heel Nederland. 

Kosten Etty Hillesum-dag:  

lezing/lunch:    € 15.00
alleen concert:  € 12,50
lezing/lunch/concert:  € 25,00